Metoda Just-In-Time

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda Just-In-Time - strona 1 Metoda Just-In-Time - strona 2 Metoda Just-In-Time - strona 3

Fragment notatki:

Projekt:
Metoda JUST-IN-TIME
Zarządzanie Produkcją
Cel i zakres projektu
Celem projektu jest zbadanie możliwości wprowadzenia JUST-IN-TIME do działalności rozlewni wód gazowanych „Zawadzianka”. W projekcie zawarty został opis metody JUST-IN-TIME oraz elementy, dla których można byłoby ewentualnie wprowadzić tę metodę.
Część teoretyczna
Metoda Just-in-time
DEFINICJA
Systemy Just-In-Time (JIT - dokładnie na czas), coraz powszechniejsze w wielu krajach świata, często są rozumiane jako dostawy materiałów bezpośrednio na taśmy produkcyjne bez wcześniejszego ich magazynowania. Określa się je czasami jako zaopatrzenie zsynchronizowane z produkcją i kojarzone są z redukowaniem poziomu zapasów. Choć rzeczywiście minimalny, a nawet zbliżony do zera, poziom zapasów jest istotną cechą systemu Just-In-Time, to jednak nie jedyną. Just-In-Time to coś więcej niż obniżka zapasów. Just-In-Time angażuje i integruje wszystkie sfery przedsiębiorstwa - zarządzanie, zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję, marketing, logistykę, finanse, w celu eliminowania marnotrawstwa i zwiększenia stopnia elastyczności firmy.
CHRONOLOGIA JUST IN TIME
System zarządzania produkcją Just-In-Time powstał w latach siedemdziesiątych w Japonii, która to była prekursorem powyższej metody. Głównym celem koncernu Toyota była maksymalizacja zadowolenia klienta przy ograniczeniu kosztów własnych produkcji, w sposób walny wpływających na cenę rynkową produktów przez Toyotę oferowanych, oraz przez znaczny, w porównaniu z konkurencją, wzrost jakości ("optimal cost/quality relationship"). I to właśnie, wspomniany wyżej, system Just-In-Time zaadoptowany do potrzeb i specyfiki Toyoty przez niejakiego Taiichi Ohno sprawił, iż opisywany koncern wytyczone cele osiągnął w sposób tak skuteczny.
Po błyskotliwym sukcesie Toyoty wiele firm podążyło tym śladem i około połowy lat '70-tych można było mówić o rozpowszechnieniu systemu JIT. Należy jednak w tym miejscu wspomnieć o powodach, dla których to właśnie w Japonii system JIT osiągnął taką popularność opartą na niekwestionowanej skuteczności- w dwóch słowach można napisać: japońska mentalność, a rozszerzając: koncentracja na pracy i permanentnym doskonaleniu siebie a przez to metod wytwarzania, ciągłe szukanie nowych i lepszych rozwiązań, odejście od indywidualizmu na rzecz działania zespołowego i nastawienie na osiąganie celów wspólnych wynikających i zgodnych z celami indywidualnymi.


(…)

… są przez szereg celów krótko- i długoterminowych:
zidentyfikować i szybko oraz skutecznie odpowiedzieć na potrzeby i wymagania klienta, które to zdają się być głównym punktem skupienia dzisiejszego biznesu, osiągnąć i utrzymać optymalny stosunek jakości proponowanych wyrobów do kosztu ich wytworzenia. Obniżka kosztów poprzez redukcję ilości braków produkcyjnych, zredukować niepotrzebne straty materiałowe…
kół jakości.
Producenci mogą liczyć na poparcie ze strony 4 źródeł:
- akcjonariusze i właściciele firm powinni utrzymywać dobre długoterminowe stosunki pomiędzy sobą,
- związki zawodowe powinny być wyczerpująco poinformowane o celach JIT albowiem jest to niezbędnie konieczne w osiąganiu poparcia z ich strony,
- wsparcie na wszystkich poziomach zarządzania- koncepcje permanentnego rozwoju powinny…
… o pewnych szczegółowych problemach lub wiedząc - nie mają czasu na ich analizowanie, mając poważniejsze problemy do rozwiązania. Często lepiej jest więc, aby sami robotnicy identyfikowali niektóre problemy i analizowali ich przyczyny oraz znajdowali rozwiązania. W związku z tym stworzono koncepcję kół jakości - zespołów pracowników z tego samego wydziału, z podobnym doświadczeniem, poszukujących możliwości poprawy, np. obniżki kosztów. Proponują oni rozwiązania i, jeśli to możliwe, sami je wdrażają.
Należy pamiętać, że zgodnie z regułą Pareto, tylko niektóre projekty będą miały znaczący wpływ na firmę. Jednak zarząd nie powinien przeoczyć faktu, że wszystkie zmiany, jakie uzyskuje się dzięki programom kół jakości - przemiana robotnika w rzemieślnika, duma z pracy, poprawa morale, identyfikacja z firmą itd., mają taką samą wartość, jak usprawnienia owocujące bezpośrednio redukcją kosztów i poprawą jakości. Jak dowodzi doświadczenie, dobrze przeprowadzony program kół jakości daje efekty kilkakrotnie większe od nakładów.
Kolejną ideą wdrażaną w systemach JIT jest zastąpienie kontroli zewnętrznej samokontrolą. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia takiego systemu zarządzania, w którym pracownik…
… produkcji będzie związane w głównej z produkcją oranżad o różnych smakach oraz wody mineralnej. Przestawienie produkcji będzie równoznaczne z rozpoczęciem produkcji napoju o innym smaku. Na szybkość przestawienia mniejszy wpływ ma maszyna. Duże znaczenia będą mieli pracownicy obsługujący linie produkcyjne- sprawna wymiana zawartości nalewarki. Szybkie i sprawne przestawianie produkcji zagwarantuje ciągłość…
… do skutecznego wdrożenia: - zwiększenie elastyczności (wymaga to wszechstronnych pracowników),
- konieczność przestawienia systemu na "ssący"- produkowanie tylko na zamówienie,
- wszystkie informacje wpisane na karcie (kanban)- pomaga to powiązać poszczególne elementy procesu bardziej wydajnie,
- samokontrola,
- ciągły rozwój- bodaj jedna z najważniejszych koncepcji systemu Just-In-Time.
Aby powiązać…
… doskonalą proces produkcyjny i podnoszą jakość. Wyróżniającą cechą systemu jest bardzo wysoki poziom współpracy i jedność zespołu. W pewnym sensie prawdziwy system kanban stanowi pewną filozofię pracy - dość obcą dla Europejczyka, czy Amerykanina i nie da się go do końca zrozumieć bez znajomości kultury i mentalności Japońskiej. Tłumaczy to trudności we wdrażaniu takich systemów, oraz fakt, że tak naprawdę…
… narzędziem informatycznym, a raczej systemem organizacyjnym, okazuje się, że często wdrożenie rozwiązań opartych >dokładnie na czas< jest dużym wyzwaniem, które sprawia nie małe trudności. Chodzi tutaj przede wszystkim o pewną filozofię pracy. Minimalizacja zapasów, nie taśmowa produkcja, wspólne rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie systemu produkcyjnego (Kaizen) wymagają od pracowników wielo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz