Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład II – Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa
Która z poznanych koncepcji zaproponowałbyś przy założeniu dużej firmy dla gospodarki magazynowej?
Wszystkie z omawianych na wykładzie koncepcji są korzystne z punktu widzenia gospodarki magazynowej.
Moim zdaniem jednak najlepszą koncepcją z punktu widzenia redukcji zapasów, minimalizacji kosztów
magazynowania oraz utrzymywania długoterminowej współpracy z dostawcami jest koncepcja Just in Time.
Jest to strategia która przede wszystkim kształtuje relacji przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami i
pracownikami. Strategia ta stara się zmniejszyć koszt produkcji poprzez zredukowanie kosztów związanych z
magazynem i powiązanymi z nim kosztami. Sama koncepcja opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1. Eliminacja tego co nie podnosi wartości towaru lub usługi z punktu widzenia ostatecznego klienta
2. Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów
Koncepcja ta przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez
kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Ponadto koncepcja Just in Time zakłada, że uczestnicy całego łańcucha
dostaw powinni otrzymywać tylko to co aktualnie jest im potrzebne. Główną korzyścią związaną z JIT jest
zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów.
Każdy kolejny zapas zamawiany jest dopiero w momencie osiągnięcia minimum magazynowego dzięki czemu
przedsiębiorstwo może minimalizować przestrzeń oraz koszty magazynowania. Bardzo ważne dla
użytkowników tej koncepcji jest również możliwość wypracowania długoterminowych relacji z dostawcami
(koncepcja zakłada że umowy z dostawcami muszą mieć charakter długoterminowy) z którymi dzieli się
koszty i korzyści oraz z którymi tworzy się sieć kooperacyjną. Osiągnięcie tego jest możliwe dzięki temu
sprawnej wymianie informacji między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi. Do pozostałych korzyści tej
koncepcji zaliczyć można również:
1.
2.
3.
4.
5.
Usprawnienie przepływów towarów
Zwiększenie produktywności
Minimalizacja miejsca magazynowego
Zmniejszenie możliwości przeterminowania zapasów
Poprawa jakości produkcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz