Wykład - Logistyka zaopatrzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Logistyka zaopatrzenia - strona 1 Wykład - Logistyka zaopatrzenia - strona 2 Wykład - Logistyka zaopatrzenia - strona 3

Fragment notatki:

Logistyka zaopatrzenia to zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa pozwalający na realizację zakupów z najbardziej korzystnych (jakościowo, cenowo, terminowo) źródeł. Zadania realizowane w ramach logistyki zaopatrzenia polegają przede wszystkim na dostarczaniu zamówionych surowców, materiałów (także pomocniczych i eksploatacyjnych), półprodukty, części zamiennych, wyrobów gotowych (co występuje zwłaszcza w działalności handlowej) oraz innych komponentów umożliwiających wykorzystanie posiadanych zasobów rzeczowych i ludzkich wraz z towarzyszącymi im informacjami (np. aprobaty techniczne, decyzje o dopuszczeniu do obrotu na terenie danego kraju - przemysł farmaceutyczny).
Zaopatrzenie to zespół działań niezbędnych do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami odbiorcy.
Przedmiotem zaopatrzenia mogą być: surowce
materiały pomocnicze i eksploatacyjne półprodukty wyroby gotowe (w tym maszyny i urządzenia)
Decyzje w zakresie zaopatrzenia muszą uwzględniać warunki występujące na rynku, które kształtowane są przede wszystkim przez takie czynniki jak:
charakterystyka nabywców towarów
działalność dostawców
działalność konsumentów ograniczenia obrotu poszukiwanym towarem
międzynarodowy przepływ towarów
Charakterystyka nabywanych towarów dotyczy przede wszystkim wymagań w zakresie:
transportu (środek transportu, jego wyposażenia)
magazynowania (wielkości powierzchni, lokalizacja, dojazd, warunki rozładunku i składowania)
opakowania (wielkość, materiał)
oznakowania (jednostek lub partii towaru)
Działalność dostawców obejmuje zwłaszcza: stopień spełniania wymagań ilościowych i jakościowych odbiorcy
stopień specjalizacji
możliwość zapewnienia wymaganego okresu współpraca
nastawienie na zacieśnianie współpracy z odbiorcą i obustronne doskonalenie (partnerstwo)
Działalność konkurentów. Uwzględnia się:
wolumen produkcji i sprzedaży
lokalizację
zasięg oddziaływania źródła zaopatrzenia potencjał rozwoju
wykorzystywane rozwiązania logistyczne
Ograniczenia obrotu poszukiwanym towarem. Jest to związane z koncesjonowaniem, koniecznością monitorowania przez jednostki zewnętrzne przelewu towaru i użycia (leki, substancje szkodliwe dla zdrowia). Międzynarodowy przepływ towarów. Różnice w wymaganiach dotyczących transportu i przechowywania towarów, standaryzacji, dokumentacji przewozu i składowania, opóźnień wynikających z niskiej przepustowości przejść granicznych.

(…)

… rzadkich - (pierwiastki ziem rzadkich) nazwa zwyczajowa rodziny pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzi 17 pierwiastków chemicznych (15 lantanowców oraz skand i itr). Od lat były one wykorzystywane w AGD (tak jak cer w kuchenkach) czy też fotografice (jak skand w lampach błyskowych). Jednak dopiero ostatnia dekada wywołała prawdziwe zainteresowanie metalami ziem rzadkich 0 rośnie bowiem znaczenie odnawialnych źródeł energii - rośnie bowiem znacznie odnawialnych źródeł energii, gdzie są one wykorzystywane na masową skalę. Metale ziem rzadkich są niezbędne do wytwarzania wielu produktów wysokiej technologii. Są one wykorzystywane do produkcji dysków Twardów, telewizorów plazmowych, smart fonów, telefonów komórkowych, laserów, radarów, urządzeń rentgenowskich i wielu innych urządzeń wysokiej technologii…
… że uzależnienie USA od zagranicznej ropy zamieni się w uzależnienie od zagranicznych dostaw metali rzadkich. O ile dostawców ropy jest na świecie wielu, o tyle ziem rzadkich są niemal wyłącznie importowane z Chin. Chiny posiadają największe etapy ziem rzadkich (około jednej trzeciej światowych zasobów) oraz praktycznie zdominowały ten rynek. Choć metale ziem rzadkich występują na całym świecie i wydobycie jest opłacalne głównie w Chinach. Tam też wydobywa się w 97% ich światowej produkcji. Chiny w ostatnim czasie ograniczyły eksport metali ziem rzadkich oraz podniosły związane z nim podatek, a także zakazały zagranicznym firmom inwestycji w ten sektor w Chinach, chcąc najwyraźniej czerpać korzyści monopolu. Od 2006 roku Chiny co roku zmniejszają o 5-10 % kwoty eksportowe metali ziem rzadkich. Zmniejszając eksport metali ziem rzadkich, Chiny chcą zoptymalizować swoje korzyści, np. wzmocnić swoje własnej przedsiębiorstwa branży wysokich technologii i dyktowania warunków odbiorcom. Chiny chcą utworzyć rezerwy strategiczne metali ziem rzadkich potrzebnych szczególnie w przemyśle elektronicznym, lotniczym i wojskowym. Rezerwy strategiczne przewiduje się dla wolframu, antymonu, molibdenu, germanu, galu, cyny…
…. Znaczenie praktyczne mają także:
lantan koprodukcji klisz rentgenowskich i katalizatorów do produkcji spalin - jest także bardzo ważnym elementem budowy silnika samochodzie hybrydowym
europ koprodukcji czerwonego fosforu w ekranach CRT
gadolin do produkcji zielonego fosforu w ekranach CRT
samar
neodym
erb
W USA pojawiły się głosy, że masowa produkcja aut elektrycznych i hybrydowych spowoduje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz