Metale ziem rzadkich

Korozje

  • Uniwersytet Chorzowski
  • dr Stanisław Duczmal
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

ziem rzadkich. Wpływ pierwiastków stopowych: na temperatury Ms i Mf, b) na ilość austenitu szczątkowego...

Metalurgia- wykład 4

  • Politechnika Śląska
  • prof. zw. dr inż. Józef Gawroński
  • Metalurgia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

w których dynamicznie powstaje ciśnienie. Pierwiastki które pozwalają obniżyć zawartość siarki są metale ziem rzadkich...

Wykład - Proces OLP

  • Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
  • Metalurgia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

które pozwalają obniżyć zawartość siarki są metale ziem rzadkich zwanych grupą lantanowców. Tt °C Tw °C ξ kg/m3 Ce...

Materia - wykłady

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

zachowują się metale przejściowe oraz metale ziem rzadkich. Elektrododatnośc pierwiastków zmniejsza...

Toksykologia - wyklad 10

  • dr inż. Anna Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

, cynk, bor, lit, metale ziem rzadkich (lantanowce i skandowce) inne pierwiastki i związki nieorganiczne...