Stopy magnezu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopy magnezu - omówienie - strona 1 Stopy magnezu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STOPY MAGNEZU, CYNKU, CYNY, OŁOWIU l BERYLU
Stopy magnezu. Magnez jest pierwiastkiem metalicznym, krystalizującym w strukturze A3, o temperaturze topnienia T, = 650°C, mało plastycznym, o niewielkiej wytrzymałości. Charakteryzuje się dużym powinowactwem z tlenem (samozapłon w wyższej temperaturze) i azotem oraz małą odpornością na korozję. W postaci czystej znajduje zastoso­wanie w metalurgii jako odtleniacz, modyfikator i składnik stopowy oraz w pirotechnice.
W zależności od sposobu kształtowania wyrobów stopy magnezu dzielą się na odlewnicze i do przeróbki plastycznej. Stopy te przy małej gęstości charakteryzują się stosunkowo dobrą wytrzymałością na rozciąganie (Rm

(…)

… i produkcji opakowań.
Jako materiał konstrukcyjny częściej są stosowane stopy cynku ze względu na małe właściwości mechaniczne czystego metalu. W stopach cynku głównymi dodatkami stopowymi jest aluminium (dlatego stopy te są nazywane znalami) i miedź:
aluminium (do 30%) - poprawia właściwości odlewnicze i wytrzymałość stopu na rozciąganie; rozpuszczając się w cynku, tworzy roztwór stały a i jest głównym składnikiem roztworu stałego,
miedź (do 5%) - zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, twardość i po­prawia odporność na korozję; w niewielkiej ilości (do 0,6%) rozpuszcza się w roztworach stałych oraz tworzy fazy międzymetaliczne .
Zanieczyszczeniami w stopach cynku są: ołów, żelazo, kadm, arsen, anty­mon, cyna.
Na mikrostrukturę i właściwości me­chaniczne stopów cynku duży wpływ ma szybkość krzepnięcia…
… i cyklotronów, w technice jądrowej oraz jako dodatek w stopach miedzi, niklu, aluminium i żelaza.
Otrzymywanie stopów berylu jest trudne ze względu na znikomo małą roz­puszczalność pierwiastków stopowych w berylu, którymi najczęściej są:
miedź (4-5%) zwiększająca wytrzymałość przez zmniejszenie anizotropii właściwości me­chanicznych,
aluminium (20-35%) zwiększające właściwości mechaniczne oraz właściwości…
… zawartości dodatków stopowych wywołujących powstanie zróżnicowanej mikrostruktury składającej się z roztworu stałego, miękkiej, potrójnej eutektyki i twardych wydzieleń. Ich wadą jest konieczność dokładnego przygotowania powierzchni, możliwość pracy jedynie w nie korozyjnym środowisku do tempe­ratury 70°C i przy obciążeniach statycznych.
Do przeróbki plastycznej stosuje się te same stopy co do odlewania…
…, gęstość p = 7,3 g/cm3).
Zanieczyszczeniami cyny są arsen, żelazo, miedź, ołów, bizmut, antymon. Czysta cyna znajduje zastosowanie do zabezpieczenia antykorozyjnego stopów żelaza, na opakowania spożywcze, w elektrotechnice oraz jako składnik stopów, głównie miedzi i lutów miękkich.
Ołów jest pierwiastkiem metalicznym, krystalizującym w strukturze Al, o temperaturze topnienia T,= 327,4°C…
… i ołowiu:
• stopy łożyskowe (do wylewania panewek łożysk ślizgowych). Wymagane dobre właściwości cierne (mały współczynnik tarcia, odpor­ność na ścieranie, łatwe docieranie), dobre właściwości odlewnicze, do­bra przewodność cieplna, twardość, wytrzymałość statyczna i zmęcze­niowa w temperaturze do 80-100°C:
babbity cynowe (Sn-Sb(7,5-ll,0%)-Cu(3-6%)), babbity ołowiowo -cynowe (Pb-Sn(5-15%)-Sb(5-15%)-Cu(3-6…
… i ortopedyczny, mierniki elektryczne, modele w odlewnictwie precyzyjnym,
luty miękkie (T, < 400°C): Pb-Sn(3-90%)-Sb(l-6%). Służą do łączenia części z metali i stopów. Charakterystyczną ich cechą jest mała wy­trzymałość na rozciąganie i ścinanie. Jakość i zastosowanie poszcze­gólnych rodzajów lutów cynowoołowiowych zależy od zawartości cyny (aparatura medyczna, elektrotechnika i elektronika, budownic­two).
Stopy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz