Toksykologia - wyklad 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - wyklad 10 - strona 1 Toksykologia - wyklad 10 - strona 2 Toksykologia - wyklad 10 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 10 03 - XII - 09 Substancje obce:
dodawane celowo
zanieczyszczenia - każda substancja oba, która nie jest celowo dodawana do żywności jest obecna w żywności w następstwie: zanieczyszczenia środowiska przez przemysł, środki transportu, spalanie paliw np. pierwiastki szkodliwe, dioksyny, WWA, PCB
produkcji roślinnej i zwierzęcej i zabiegów weterynaryjnych np. pierwiastki szkodliwe, leki weterynaryjne, stymulatory wzrostu zwierząt, pestycydy, NO 2 , NO 3 , środki myjące
procesu produkcji i nieprawidłowości w obrocie np. pierwiastki szkodliwe, WWA, monomery, katalizatory, PCB, NO 2 , NO 3 , środki myjące
zanieczyszczenia:
mechaniczne np. kamienie, piasek, sznurki, guma, kawałki szkła, tworzyw sztucznych, metalu, drewna, tkanin, pestki owoców
biologiczne np. drobnoustroje, ich toksyny, pasożyty, szkodniki zbóż - mączne, wydaliny zwierząt
chemiczne
Zanieczyszczenia chemiczne żywności:
metale, metaloidy i ich związki: glin , antymon, arsen , bar, beryl, kadm , kobalt, chrom , miedź, żelazo, ołów , mangan, rtęć , molibden, nikiel , cyna , tal, cynk, bor, lit, metale ziem rzadkich (lantanowce i skandowce)
inne pierwiastki i związki nieorganiczne: fluor, brom, jod, selen, związki azotowe (NO 3 , NO 2 ), azbest związki chlorowcoorganiczne: chloro pochodne węglowodorów alifatycznych chlowoco pochodne węglowodorów alifatycznych chloro pochodne węglowodorów aromatycznych
polichlorowane bifenyle (PCB)
dioksyny
chloro pochodne alkoholi i ich związki (3-monochloropropan-1,2-diol= 3 MCPD
inne związki organiczne
węglowodory alifatyczne np. heksan
węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, styren, ksylen, etylobenzen
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA np. benzopiren
nitrozo aminy
detergenty i środki dezynfekujące
izotopy radioaktywne (czasami zwane zanieczyszczeniami fizycznymi): ameryk, antymon, cez 134 , cez 137 , kobalt, jod, polo, pluton, rad, ruten, stront, tryt, potas
rozporządzenie komisji nr 466/2001/WE z dnia 8 marca 2001 r z poźniejszymi zmianami
„ w procesie produkcji żywności zawartość zanieczyszczeń należy utrzymywać na najniższym poziomie możliwym do uzyskania przy zastosowanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej na wszystkich etapach produkcji, szczególnie w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia”
„ zakazuje się wykorzystania do żywienia ludzi i do produkcji środków spożywczych…produktów…, które zawierają pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, skażeń promieniotwórczych w ilościach

(…)

… nie dotyczy orzechów (inna zawartość suchej masy)
rtęć limitowana w rybach i suplementach diet
kadm limitowany w mięsie zwierząt rzeźnych (oo,5), podroby (0,5-1,0), ryby (00,5 - 0,3), skorupiaki, głowonogi, małże (0,5-1,0), zbożowe(0,1-0,2*), warzywa (00,5-0,2), grzyby (<1,0), owoce (0,05), suplementy diety (1,0-3,0)
ołów podroby (0,5), ryby (0,3), skorupiaki, głowonogi, małże (0,5-1,5), suplementy 3,0 1881…
…-mikroglobulina, białko, aminokwasy, glukoza, enzymy itp.)
choroba itai-itai (1964 r Japonia, ryż uprawiany na ziemi nawożonej mułami ze ścieków przemysłowych): zniekształcenie kręgosłupa, bóle lędźwiowe, kaczy chód, łamliwość kości, u kobiet po 50 r. ż. (zaburzenia mineralizacji kości)
(hamuje powstawanie aktywnej formy witaminy D - zmniejsza wchłanianie wapnia)
Niedokrwistość (współzawodnictwo z żelazem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz