Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3304
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Ponadto są tu opisy gazów powstających podczas spalania i ich dopuszczalne stężenia, charakterystyki metali ciężkich, wpływ procesów zachodzących w atmosferze, kryteria stosowane do określania zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń do atm. w tym dyrektywa europejska.


Metody oczyszczania gazów odlotowych
WYKŁAD 1
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego-taki stan powietrza w którym udział zawartych substancji stałych ciekłych i gazowych przekracza średnią zawartość w powietrzu czystym.
Emisja- jest to przedostawanie się zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze źródeł naturalnych lub z działalności człowieka.
Imisja- jest to wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza w pobliżu gruntu.
Wyrzut- jest to emisja pochodząca z kominów i kanałów odprowadzanego powietrza.
Aerozole- są to stałe lub ciekłe cząstki zawieszone w ośrodku gazowym, charakteryzujące się małymi szybkościami osadzania, różnią się rozmiarami, począwszy od bakterii, spalin tytoniu do pyłu węglowego i kropelek deszczu. (cząsteczki zawieszone w powietrzu, układy dwufazowe)
MDS- jest to maksymalne dopuszczalne stężenie substancji obcych dla powietrza w pobliżu powierzchni ziemi przy opadającym pyle („NDS” -największe dopuszczalne stężenie)
Urządzenia odpylające- są to wszystkie aparaty, urządzenia i instalacje, które służą do wydzielania pyłów z emitowanych gazów.
Pyły- są to rozproszone w powietrzu substancje stałe o dowolnym kształcie, strukturze i gęstości cząstek o wymiarach mniejszych niż 10mm.
Ozon jest wyczuwalny przy stężeniu 0,02 mg/m3 ,
Szkodliwy dla człowieka przy stężeniu 0,2 mg/m3
Termosfera- wzrost temperatury, dolna-jonosfera, górna-egzosfera.
Cechy atmosfery:
1. pełni role płaszcza ochronnego dla życia na ziemi przed wrogim, zewnętrznym środowiskiem kosmosu.
2. jest źródłem: tlenu azotu, CO2, energii świetlnej,
- tlen jest niezbędny do życia
- azot potrzebny jest dla roślin
-energia świetlna- dla wzmocnienia kości
3.stanowi podstawowe ogniwo w cyklu hydrologicznym.
4.spełnia podstawową role w bilansie cieplnym ziemi.
5. nie przepuszcza szkodliwego promieniowania UV.
6.jest nośnikiem zanieczyszczeń w postaci ciekłej, gazowej (gazy, pyły, aerozole)
7.jest zróżnicowana pod względem stref
Skład chemiczny przyziemnych warstw powietrza atmosferycznego.
1) pow. atm. Tworzy naturalna mieszanina gazowa
azot (78,08 % obj.)
tlen (20,95 % obj.)
argon (0,934 % obj.)
CO2 (0,034 % obj.)
Gazy szlachetne ( He, Ne Kr, Xe, Ra)
Związki pochodzenia fotochemicznego (H2, H2O2, O3)
Zwiazki pochodzenia biogenicznego
Naturalne izotopy promieniotwórcze
Para wodna- od 0,1 do 5 % obj.
Źródła zanieczyszczeń naturalnych
- pożary lasów
- wybuchy wulkanów
- erozja gleb
silne wiatry
substancje organiczne
pyłki kwiatowe
bakteria i drobnoustroje
pyły kosmiczne


(…)

… te związki mogą być w powietrzu?
CO -20 dni, miesiąc
CHn- może być nawet 5-7 lat
Wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzkie, roślinność, rośliny uprawne i lasy oraz materiał
-Na organizm człowieka:
*ostra astma
*zmniejszona wydolność płuc
*zapalenie płuc
*utrudnienia w oddychaniu
*zwiększona wrażliwość na infekcje
-Rośliny:
*uszkadza rośliny wnikając do wnętrza liści przez aparaty szparkowe (lucerna, pszenica…
… zanieczyszczenia oraz czas ekspozycji organizmu na dane zanieczyszczenie
-właściwości substancji zanieczyszczającej:
*toksyczność
*rozpuszczalność w wodzie i ciałach tłustych
*trwałość w środowisku
*zdolność do bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym
*budowa chemiczna związku
-cechy osobnicze organizmu
*gatunek
*wiek
*stan zdrowia
*czynniki genetyczne
*osobnicza wrażliwość
-zmienne środowiskowe
*ciśnienie
*temp…
… słabo rozpuszczalnym w wodzie, traktowany jest jako jeden ze związków utleniających, 90% ozonu występuje w stratosferze i jest traktowany jako dobry ozon.
W stratosferze zachodzą procesy utleniania 02 i tlen atmosferyczny w troposferze ciągle wzrasta stężenie ozonu ( różnice pomiędzy aktualnymi stężeniami ozonu a stężeniami uznawanymi za toksyczne jest niewielka
Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym…
… chemiczne węgla z wyłączeniem związków prostych takich jak tlenki, cyjanki, węglany
-metan CH4
-NMLZO
-pochodne węglowodorów pochodzenia antropogenicznego
-formaldechyd
-trwałe związki organiczne (POPs), węglowodory aromatyczne, dioksyny, DCB- polichlorowane biowinyle WYKŁAD 4
Antropogeniczne zanieczyszczenia metalami ciężkimi:
-przemysł
*energetyka *przemysł metalurgiczny, chemiczny, wydobywczy
-sektor…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz