Materia - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materia - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

3-stronicowa notatka na temat materii. Zagadnienia, poruszane w notatce to m.in.: definicja materii, opis cząsteczek, z których składa się materia, budowa atomu, klasyfikacja pierwiastków chemicznych, wiązania, itd.

Materia składa się z wielu cząsteczek elementarnych, obecnie istnieje ponad 300 cząsteczek elementarnych Materia zbudowana jest z 6 KWARKÓW i 6 LEPTONÓW i prawdopodobnie z Bozonu Higgsa. Są one cząsteczkami niepodzielnymi wchodzącymi w skład innych cząstek materii.
KWRAKI: Kwarki to cząsteczki elementarne , które nie są trwałe samodzielnie lecz wchodzą w skład innych cząsteczek po 2 lub 3 Kwarki to utrzymywane w grupach przez oddziaływania silne przekazywane przez tzw. GLUONY - kwanty energii spijające kwarki (jest 8 rodzajów gluonów o różnych kombinacjach „koloru”) Na kwarki wpływają również oddziaływania elektromagnetyczne i słabe. Rozróżnia się następujące kwarki: u(up - górny ) d( down - dolny ) c (charm - powabny ) s(strange - dziwny ) t (top - wierzchołkowy lub true- prawdziwy) b (beuty - piękny ) i antykwarki np. antygórny , antydziwny. Kwarki znacznie różnią się masą np. kwarek t jest 30000 razy cięższy niż kwarek d. Charakteryzuje je ładunek elektryczny oraz liczby kwantowe zapaczu o koloru. W skład grupy kwarków mogą wejść tylko kwarki różniące się kolorem. Cząstki złożone z 2 kwarków tzw. MEZONY są niestabilne. Cząstki złożone z 3 kwarków są nazywane Baronami.
NKLEONY: W otaczającej nas materii znaczenie mają 2 kwarki : górny u o ładunku +2/3 i dolny d o ładunku - 1/3 Kwarki te wchodzą w skład nukleonów tj. protonów i neutronów. Proton składa się z 2 kwarków u 1 kwarka d. Neutron składa się z 2 kwarków d i 1 u. Kwarki wchodzące w skład pojedynczego protonu i netronu muszą się cechować trzema różnymi kolorami czerwony zielony i niebieski.
LEPTONY: to cząsteczki elementarne na które nie wpływają oddziaływania silne. Cząstki te to elektron e- , mion μ- i tauon τ- podlegające oddziaływaniom elektromagnetycznym i słabym - oraz odpowiadające im nweutrina ve mionowe i taunowe - podlegające tylko oddziaływaniom słabym.
ATOMY: Większymi cząstkami materii są atomy które składają się z pewnej liczby elektronów rozmieszczonych wokół jądra. W skład jądra wchodzą nukleny które w zależności od ładunku elektrycznego lub jego braku są protonami neutronami. Liczba protonów jądrze jest równa elektronów atomu obojętnego i nosi nazwę liczby atomowej Z. Liczba atomowa jednoznacznie określa przynależność atomu do danego pierwiastka chemicznego.
PIERWIASTEK CHEMICZNY: jest zbiorem atomów o jednakowych ładunkach jąder. W przyrodzie występują pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych od 1 do 94 w sposób sztuczny otrzymano pierwiastek o liczbie at. 109. Liczba nukleonów w jądrze nazywamy liczbą masową A . ponieważ liczba neutronów w atomach danego pierwiastka może być różna, mogą się różnić liczbą masową. Odmiany pierwiastków o takiej samej liczbie atomowej lecz o odmiennej liczbie masowej są nazywane izotopami. Atomy których jądra różnią się liczbą protonów i neutronów nazywane są nuklidami.Nuklidy teo samego pierwiastka chemicznego są zatem izotopami. Pierwiastki chemiczne są wiec zatem mieszaniną izotopów. Z tego względu masy atomowe pierwiastków nie są liczbami całkowitymi. Masą atomową danego pierwiastka jest stosunek średniej masy atomu tego pierwiastka do masy 1/12 atomu izotopu węgla o liczbie masowej równej 12


(…)

… w prawej kolumnie układu okresowego zakwalifikowanego do grupy 0(VIIIA) to gazy szlachetne mają one trwałe konfiguracje elektronowe, charakteryzujące się całkowitym wypełnieniem wszystkich powłok elektronowych. Liczba powłok jest zależna od okresu w którym dany gaz szlachetny występuje. Liczba elektronów na ostatniej powłoce tzn elektronów walencyjnych, w przypadku gazów szlachetnych wynosi 8. gazy…
… określa liczbę powierzchni węzłowych kulistych ze środkiem w jądrze lub płaszczyzn przechodzących przez jądro na którym gęstość chmury elektronowej jest równa 0. Większe liczby świadczą o dużej wielkości chmur elektronowych. Główna liczba kwantowa określa zatem tze. Powłoki elektronowe poszczególnych stanów energetycznych oznaczone kolejno liczbami od 1 do 7 i dużymi literami KLMNOPQ
Poboczna liczba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz