Korozje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korozje - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie, jak: żeliwa szare, wpływ składu chemicznego na żeliwa szare, żeliwa sferoidalne, stale odporne na korozję.

Żeliwa szare
Charakterystyka
1. Obecność wtrąceń grafitu polepsza skrawalność żeliwa
2. Dzięki smarującemu działaniu grafitu żeliwo odznacza się dobrymi własnościami
przeciwciernymi
3. Grafit dobrze tłumi wibracje i drgania rezonansowe w żeliwie
4. Żeliwo jest mało wrażliwe na wady powierzchni, karby (istnienie wewnętrznych karbów)
5. Niższa temperatura topnienia niż stali
Wpływ składu chemicznego na żeliwa szare
1. Krzem
Zawartość od 0,5 - 3,5 %. Sprzyja grafityzacji
2. Mangan
Przeciwdziała grafityzacji, ale zawartość w granicach 0,4 - 1,2 % jest pożądana ze względu na
tworzenia siarczku manganu ( w miejsce siarczku żelaza) i działa odtleniająco.
3. Fosfor
Zawartość 0,1 - 1,5%. Obniża temperaturę topnienia żeliwa i poprawia jego rzadkopłynność.
Tworzy z żelazem tzw. eutektykę fosforową (steadyt) - fazę twardą, ale kruchą - podnosi
odporność na ścieranie.
4. Siarka
Domieszka szkodliwa ( nie może przekraczać 0,12%).
Przeciwdziała grafityzacji (sprzyja zabieleniu), zwiększa gęstopłynność - żeliwo źle wypełnia
formę, ma zwiększony skurcz i jest skłonne do pęknięć.
Jeśli żeliwo zawiera inne dodatki, nazywamy je stopowym
Żeliwa sferoidalne
Żeliwo sferoidalne jest to gatunek żeliwa w którym grafit występuje w postaci kulkowej
Skład chemiczny żeliwa sferoidalnego
• posiada wyższą zawartość węgla i krzemu,
• posiada ograniczoną do 0.02% zawartość
siarki,
• zawartość fosforu i manganu zależy od
rodzaju osnowy metalowej ( dla struktury
ferrytycznej-jest najmniejsza )
Metody modyfikacji:
• dodanie do ciekłego żeliwa o określonym
składzie chemicznym technicznie czystego ceru
lub jego stopów,
• dodanie do ciekłego żeliwa o określonym
składzie chemicznym technicznie czystego
magnezu lub jego stopów,
• dodanie do ciekłego żeliwa o określonym
składzie chemicznym stopu magnezu (7-8% Mg)
z metalami ziem rzadkich.
Wpływ pierwiastków stopowych:
na temperatury Ms i Mf, b) na ilość austenitu szczątkowego
Stale odporne na korozję
Zjawisko korozji
Biorąc za podstawę klasyfikacji skutki zniszczenia metali rozrożnia się korozję:
•rownomierną - Korozja rozprzestrzenia się rownomiernie na całej powierzchni przedmiotu
metalowego. Ten rodzaj zniszczenia jest najmniej niebezpiecznym wynikiem działań korozyjnych.
Nie wpływa bezpośrednio na zmianę własności wytrzymałościowych materiału, lecz pośrednio przez
zmniejszenie przekroju poprzecznego przedmiotu (rdzewienie dla stali) .
miejscową - Zniszczenie obejmuj

(…)

… tylko pewne miejsca powierzchni przedmiotu metalowego
zaznaczone w postaci plam, punktow i wżerow. Ten rodzaj zniszczenia, zwłaszcza w postaci wżerow,
ktore mogą osiągnąć znaczną głębokość jest bardzo niebezpieczny dla materiału. Wpływa silnie na
zmniejszenie własności wytrzymałościowych zarowno materiału, jak i konstrukcji.
•międzykrystaliczną - Zniszczenie występuje na granicach ziaren postępując w głąb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz