Metalurgia- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metalurgia- wykład 4 - strona 1 Metalurgia- wykład 4 - strona 2 Metalurgia- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 4
Proces OLP (Oxygen - Lance - Poudre)[tlen - lanca - proszek].
Proces OLP jest to najnowsza technologia otrzymywania stali najwyższej jakości poprzez wdmuchiwanie w końcowym etapie konwertorowania grupy proszków, które znacznie lepiej spełniają rolę odfosforowania, odsiarczania, nawęglania, wprowadzania dodatków stopowych niż żużle syntetyczne.
Cel
Proszek
Gaz
Odfosforowanie (P)
CaO
CaO+CaFe2 Tlen (*)
Odsiarczanie (S)
CaO
CaO+MgO
Czysty Mg
Azot
Argon
Nawęglanie (C)
Grafit
Koks
Mączka elektrodowa
Powietrze
Azot
Dodatki stopowe
Fe-Cr
Fe-Mu
Ni
Powietrze
(*)- tylko w konwertorze.
RYSUNEK 7.
Sposób podawania proszków przedstawimy na przykładzie instalacji HK (Huta Katowice).
RYSUNEK 8.
Proces wytapiania stali konwertorowej może być:
kwaśny SiO2 zasadowy CaO, MgO
Co to znaczy? Znaczy to że wyprawa konwertorowa jest kwaśna lub zasadowa i dlatego w skrócie stal nazywamy kwaśną lub zasadową. Wyprawa zasadowa jest bardzo droga i nie wolno konwertora po wylaniu stali zbytnio ochłodzić, gdyż jest wrażliwy na gwałtowne zmiany temperatury. Wyprawa kwaśna jest tania, odporna na zmiany temperatury, ale nie możemy w takim piecu kwaśnym usuwać fosforu i siarki, gdyż nie można łączyć zasadowego żużla z kwaśną wyprawą pieca. Stal zasadowa pochodzi głównie z pieca o wyprawie zasadowej jest dobrze odsiarczona i odfosforyzowana. Stale dzielimy na kwaśne i zasadowe. Stal kwaśna jest gorsza od stali zasadowej. Kwaśnej nie da się odsiarczyć.
Głębokie odsiarczanie.
Głębokie odsiarczanie jest to proces wdmuchiwania do stali specjalnych pierwiastków mających szczególne powinowactwo do siarki które pozwala obniżyć jej poziom do

(…)

….
Istotą pieca elektrycznego łukowego jest powstanie dużej ilości ciepła z łuku elektrycznego i przekazywanie go do metalu topionego. Przekazywanie ciepła z łuku elektrycznego może odbywać się przez promieniowanie przez bezpośrednie istnienie łuku pomiędzy elektrodami a topionym metalem.
RYSUNEK 9.
W powstałym łuku początkowo występuje duży opór elektryczny ale wraz ze wzrostem temperatury następuje jonizacja gazu w łuku i emisja elektronów z powierzchni elektrod węglowych i wówczas łuk elektryczny w zjonizowanym gazie płynie bez dużego oporu a cecha charakterystyczna łuku jaką jest efekt akustyczny zanika.
Elektrony węgla z powierzchni elektrod nie tylko jonizują gaz ale i spalają się w łuku stąd ubytek elektrod. Praca wyjścia jednego elektronu z węgla:
węgiel (c) - ok. 4,39 eV
wolfram (włókna…
….
RYSUNEK 10.
W prądzie przemiennym w jednym okresie łuk gaśnie dwukrotnie.
RYSUNEK 11.
Gaśnięcie łuku to efekt jego niestabilności, a mimo tego stosujemy w piecach elektrycznych łukowych prąd przemienny, gdyż prostowniki musiały by być bardzo duże i na nich traciło by się znaczną ilość energii (grzały by się).
RYSUNEK 12.
RYSUNEK 13.
Połączenia gwiazda daje większą moc niż trójkąt.
Piec łukowy przy braku stabilności początkowo łuk pracuje w połączeniu trójkąt, po ustabilizowaniu się luku w połączeniu gwiazda.
RYSUNEK 14.
Zużycie energii na 1T stali zależy od stopu jaki jest wytapiany w piecu elektrycznym łukowym; tak:
żeliwo szare - 400 kWh
żeliwo stopowe - 600 kWh
staliwo węglowe - 650 kWh
staliwo stopowe - 900 kWh
stal węglowa - 800 kWh
Bilans energetyczny pieca łukowego jest nad wyraz korzystny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz