Metalurgia

note /search

Metalurgia- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1771

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 1 Zakres przedmiotu metalurgia. Chemia procesów metalurgicznych. Hutnictwo to szerokie pojęcie wytwarzania stopów metali lub czystych metali wraz ze wszystkimi towarzyszącymi im procesami j...

Metalurgia- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2107

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 2 Bieg wielkopiecowy. Reakcje wielkopiecowe redukcji rud żelaza polegają na uwalnianiu żelaza w stanie stałym i na uwalnianie żelaza w stanie ciekłym. Odbywa się to w dwóch strefach: w strefie podgrzewania gdzie występuje redukcja pośrednia za po...

Metalurgia- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 3 Składniki stali konwertorowej. Współczesna metalurgia wytwarza niemal 90% wszystkich stali w konwertorach, co oznacza że jest to najważniejsza jednostka piecowa a tal z niej jest najwyższej ...

Metalurgia- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 4 Proces OLP (Oxygen - Lance - Poudre)[tlen - lanca - proszek]. Proces OLP jest to najnowsza technologia otrzymywania stali najwyższej jakości poprzez wdmuchiwanie w końcowym etapie konwertorowania grupy proszków, które znacznie lepiej spełniają ...

Metalurgia- wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 6 Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków CO pozwalające na jej wymieszanie dalekie jest od mechanizmu mieszania stali w piecach indukcyjnych gdzie wskutek linii sił pola magnetycznego mieszanie...

Obróbka pozapiecowa stali- wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2821

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 7 Obróbka pozapiecowa stali. Piece indukcyjne w komorze próżniowej pozwalają według tabeli na procesy przy próżni metalurgicznej wynoszącej 10-2 ÷ 10-3 Tr (tora - 1Tr= 133Pa). Próżnia badawcz...

Metalurgia- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 8 Zwykle po argonowaniu albo po procesie R-H i D-H jest w stali 3÷5ppm wodoru, 50÷80ppm azotu, 30÷40ppm tlenku węgla (CO). W Hucie Katowice produkuje się stal ŁH15 typowa łożyskowa o składzie...

Metalurgia- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 9 Proces AOD ma w swej nazwie istotę metaliczną a mianowicie argonowanie, podawanie tlenu natomiast nie ma próżni metalurgicznej, co sugeruje, że jest to proces stosunkowo tani gdyż najwyższe koszty dotyczą sposobów uzyskania próżni. RYSUNEK 27. ...

Metalurgia- ykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład10 COS trzeciej generacji jest najnowszym procesem metalurgicznym w którym krystalizator kształtujący wlewek nie jest elementem walcowym prostym lecz walcem zakrzywionym - jest elementem zakrzy...

Metalurgia- wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

Metalurgia prof. zw. dr inż. Józef Gawroński Wykład 11 Elektrożużlowe przetapianie stali. Wlewek odlewany tradycyjnie w swej strukturze i budowie krystalicznej jest niedoskonały gdyż posiada nie tylko niejednorodną budowę krystaliczną ale równ...