Wykład - zakres kooperacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zakres kooperacji - strona 1 Wykład - zakres kooperacji - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES KOOPERACJI
Zakupy samodzielne - tradycyjna koncepcja realizacji zakupów na potrzeby własne Zakupy wspólne - formy realizacji - konsorcja zakupowe i spółdzielnie, współpraca niezależnych pod względem prawnym i finansowym Jedyny dostawca - szczególny przypadek posiadania jedynego dostawcy - monopol dostaw
Pojedynczy dostawca - jeden dostawca odpowiedzialny za dostawy określonej pozycji zakupów Zalety - ścisłe relacje między dostawcą i odbiorcą - możliwość współpracy na zasadzie partnerstwa
- pewność dotrzymania warunków dostawy, możliwość doskonalenia dostaw
Wady - ryzyko związane z posiadaniem jednego dostawcy 9 brak nacisku konkurencji, utrata ciągłości dostaw przy zakłóceniach w produkcji dostawcy itp.)
Podwójny dostawca - zaopatrywanie przedsiębiorstwa w określoną pozycję przez dwóch dostawców
Wielu dostawców -zaopatrywanie w określoną pozycję przez wielu dostawców Zalety - duże bezpieczeństwo zakupów - zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw, małe uzależnienie poddostawców i wymuszenie konkurencji -podnoszenie wymagań. Wady - utrudniona i założona obsługa logistyczna i administracyjna dostaw, brak korzyści i związanych z dużymi zakupami problemy z utrzymaniem poziomu jakości
Zakupy scentralizowane - zarządzanie zakupami skupione w jednostce centralnej - łączenie potrzeb podległych jednostek
Zalety: silniejsza pozycja negocjacyjna - wielkość obrotów, większe partie zakupów, mniejsze jednostkowe koszty obsługi zakupu i dostaw transportowych - większe partie. Zapewnienie jednakowego standardu kupowania produktów dla wszystkich jednostek
Wady - mniejsze możliwości elastycznej odpowiedzi na lokalne potrzeby, wydłużenie czasu obsługi zamówienia. Większe ryzyko podjęcia błędnych decyzji w jednostce centralnej Zakupy zdecentralizowane - zarządzenie zakupami rozproszone na jednostki
Zalety: - bardziej elastyczniejsze reakcje przy zakupach, łatwiejsze dostrzeganie i wykorzystywanie lokalnych okazji, korzystniejszych zakupów
Wady: brak korzyści wynikających zakupów większych ilości surowców, kupowanie tych samych materiałów u różnych dostawców - różne parametry i poziom jakości
Forma mieszana - próba wykorzystania zalet zakupów scentralizowanych i zdecentralizowanych przy uniknięciu lub zmniejszeniu ich niedogodności, poprzez utworzenie zespołów realizujących zakupy lokalne wyróżnieniem asortymentu nie podlegającego decentralizacji - centralne zakupy wybranych grup materiałowych
Logistyka: to proces planowania, wykonywania i kontroli, wydajnego i sprawnego przepływu oraz magazynowania surowców, pół-fabrykatów i wyrobów gotowych, a także usług i stosownych informacji, odźródeł wydobycia surowców do klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami.

(…)

… materiałowych
Logistyka: to proces planowania, wykonywania i kontroli, wydajnego i sprawnego przepływu oraz magazynowania surowców, pół-fabrykatów i wyrobów gotowych, a także usług i stosownych informacji, odźródeł wydobycia surowców do klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami. Outsourcing w logistyce - to koncepcja zarządzania organizacjami polegająca na przenoszeniu powiązanych ze sobą procesów biznesowych do podmiotów zewnętrznych, które na własne ryzyko przejmują nad nimi funkcje zarządcze i wykonawcze
To skrót angielskiego zwrotu outsider - resoursed using, oznaczającego wykorzystywanie zasobów zewnętrznych - do realizacji zadań prowadzonych tradycyjnie przez własny personel, wykorzystujący wewnętrzne zasoby przedsiębiorstw. Działania polegające na rezygnacji z samodzielnej realizacji wybranych zadań i powierzeniu ich niezależnym jednostkom (podmiotom), które zapewnią oczekiwany przez zleceniodawcę poziom jakości wykonania, przy nie większych kosztach. Teoretyczne granice outsourcingu sięgają od zera do 100%. Górna granica oznacza, że właściciele firmy [przekazują wszelkie czynności związane z jej funkcjonowaniem zewnętrznym podmiotom, a ona sama ma charakter wyłącznie wirtualny. Dolna granica oznacza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz