Logistyka Międzynarodowa - strona 2

note /search

Koncepcja QR - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2989

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XIII – Koncepcja QR Istotą QR jest szybkie zidentyfikowanie i zaspokojenie realnego popytu na produkty finalne zgłaszanego przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Celem QR jest reagowanie na zmiany popytu, będące zmianami krótkookresowymi lub...

Koncepcja RFID - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XVIII – Koncepcja RFID System ten polega na automatycznym identyfikowaniu obiektów na podstawie odczytanej informacji, dokonywanym w systemie komputerowym przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych (czytników), przy wykorzystani...

Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład II – Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa Która z poznanych koncepcji zaproponowałbyś przy założeniu dużej firmy dla gospodarki magazynowej? Wszystkie z omawianych na w...

Konfiguracja sieci logistycznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 5509

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład III – Konfiguracja sieci logistycznych Najprostsza sieć logistyczna powstaje, gdy dochodzi do połączenia dwóch łańcuchów dostaw. Łańcuch logistyczny jest kanałem dystrybucji za pośrednictwem którego dochodzi do przesyłu towarów od producenta...

Konkurencja w płaskim świecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład IV – Konkurencja w płaskim świecie Pojęcie płaskiego świata jest efektem zachodzenia procesu konfiguracji sieci logistycznych, który prowadzi do spłaszczenia i uproszczenia ich struktur. Jednakże pierwszą firmą, która zdecydowała się podjąć...

Obsługa klienta - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XVI – Obsługa klienta ECR - łańcuch dostaw ukierunkowany na klienta Wprowadzenie, a następnie funkcjonowanie koncepcji ECR ma 3 etapy:  Zarządzenie popytem na produkty i usługi - dochodzi do optymalizacji produkcji i promocji, z punktu wi...

Pytania z egzaminu - Proces zarządzania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1785

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Pytania z zerówki 2012 I grupa 1. Na czym polega proces zarządzania logistyką międzynarodową? Zarządzanie logistyką międzynarodową polega na planowaniu wdrożeń, kontroli, produkcji, oraz dystrybucji towarów i usług wzdłuż i wszerz międzynarodowy...

Uwarunkowania rozwoju logistyki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1687

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład VII – Uwarunkowania rozwoju logistyki Uwarunkowania rozwoju logistyki można podzielić na kilka grup:  Uwarunkowania ekonomiczne:  Wzrost wartości strumieni handlu międzynarodowego  Redukcja

Wydatki związane z usługami logistycznymi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład VIII – Wydatki związane z usługami logistycznymi Outsourcingowi najczęściej podlegają usługi logistyczne: transport, magazynowanie, usługi celne Wydatki związane z usługami logistycznymi w latach 2011-2012 zostały odnotowane na wysokim pozio...

Wyzwanie globalizacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1897

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład V – Wyzwanie globalizacji Wyróżnia się trzy etapy globalizacji:  Zaokrąglanie dawnego płaskiego świata od czasu podróży Krzysztofa Kolumba do Nowego Świata do około 1800r. Było ...