Konfiguracja sieci logistycznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4634
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konfiguracja sieci logistycznych - wykład - strona 1 Konfiguracja sieci logistycznych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład III – Konfiguracja sieci logistycznych
Najprostsza sieć logistyczna powstaje, gdy dochodzi do połączenia dwóch łańcuchów dostaw. Łańcuch logistyczny jest
kanałem dystrybucji za pośrednictwem którego dochodzi do przesyłu towarów od producenta do finalnego nabywcy. Zatem
można go zdefiniować jako zbiór elementów pozwalających na przesyłanie produktów od wytwórcy do finalnego nabywcy.
Jednym z podstawowych podziałów sieci logistycznych jest rozróżnienie na:

Sieci logistyczne wewnętrzne

Sieci logistyczne zewnętrzne
Sieć logistyczna wewnętrzna to sieć zbudowana i funkcjonująca w ramach jednego przedsiębiorstwa na jego wyłączny użytek.
Sieci logistyczne zewnętrzne powstają, gdy ma miejsce połączenie łańcuchów logistycznych dwóch firm, lub wówczas, kiedy
zewnętrzni operatorzy logistyczni świadczą usługi na rzecz konkretnej firmy. W tej drugiej sytuacji wciąż istnieje łańcuch
logistycznych danego przedsiębiorstwa, ale nie jest on przez nie zarządzany. Jest zarządzany przez zewnętrznego operatora
logistycznego.
1. Geneza sieci logistycznych:
Sieci logistyczne po raz pierwszy pojawiły się w USA. Można wskazać na następujące czynniki leżące u podstaw takiego właśnie
toku historii:

Deregulacja transportu. Została ona przeprowadzona w zakresie transportu lotniczego w 1977 toku a w zakresie
transportu kolejowego i drogowego rok później

Pojawienie się globalnej konkurencji w postaci nowych metod zarządzania

Poszukiwanie przez podmioty gospodarcze zasobów za granicą – pojawienie się BIZ
Udana integracja łańcucha dostaw zależy od osiągnięcia trzech następujących celów:

Identyfikacja wymagań klienta ostatecznego odnośnie do poziomu obsługi

Podjęcie decyzji w których punktach łańcucha dostaw umieścić magazyny i jakiej pojemności mają one być. Ogólną
tendencją jest stosowanie mniejszej ilości magazynów charakteryzujących się większą pojemnością

Opracowanie odpowiednich procedur zarządzania łańcuchem dostaw
W warunkach, gdy zaczęło funkcjonować wiele sieci niemożliwym stało się ich obsługiwanie przy zastosowaniu małych
magazynów przeznaczonych tylko na potrzeby pojedynczych łańcuchów dostaw. W związku z tym, w celu optymalizacji
procesów zarządzania i redukcji kosztów zdecydowano się aby tworzyć duże magazyny zdolne do obsługi wielu sieci
logistycznych jednocześnie. Taki zabieg pozwolił na redukcję ogólnej liczby magazynów. Wielozadaniowość dużych
magazynów spowodowała, że ich zarządzanie firmy przekazały na rzecz centr usług logistycznych. Cały opisany wyżej proces
z biegiem czasu doprowadził do spadku liczby nie tylko małych magazynów ale i hurtowni.
Sieć logistyczna - grupa niezależnych firm konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności
przepływu produktów i towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.
Wyróżnia się cztery główne typy sieci:

Sieci zintegrowane - zbiór składających się z rozproszonych jednostek, zakładów filii, które prawnie lub finansowo
należą do jednej grupy albo jednego organizmu gospodarczego. Władza instytucjonalna jest zlokalizowana w
centrali będącej głównym dysponentem zasobów finansowych. Sieć zaś służy do realizacji strategii obecności i
bliskości. W sieciach zintegrowanych priorytetem jest zaspokojenie potrzeb finalnego nabywcy.

Sieci sfederowane - wszelkie zgrupowania osób prawnych lub fizycznych, które uświadamiają sobie wspólnotę
swoich potrzeb i chcą stworzyć we własnym zakresie sposoby ich zaspokojenia np. alianse strategiczne.

Sieci kontraktowe - opierające się na umowach koncesyjnych zawieranych między partnerami statutowo
niezależnymi. Cechą charakterystyczną tych sieci jest rozkładanie ryzyka. Sieci tego typu są stosunkowo rzadko
stosowane.

Sieci stosunków bezpośrednich - współcześnie zaczynają być wykorzystywane również w życiu gospodarczym
Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład III – Konfiguracja sieci logistycznych
2. Struktury sieci:

Sieć rozproszona:
Literą Z oznaczono źródła – czyli dostawców surowców i materiałów. Litera
U symbolizuje ujścia, czyli klientów.

Korytarzowa struktura sieci:
Dodatkowymi elementami są koncentrujące pojedyncze łańcuchy dostaw
centra usług logistycznych CUL oraz korytarz za pośrednictwem którego
towary trafiają od jednego CUL do innego, które zajmuje się ich dystrybucją
wśród finalnych nabywców.

Gwieździsta struktura sieci:
W gwiaździstej strukturze sieci towary trafiają do jednego CUL, z którego
następnie są dystrybuowane do finalnych nabywców.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz