Centra logistyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 952
Wyświetleń: 5614
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centra logistyczne - omówienie - strona 1 Centra logistyczne - omówienie - strona 2 Centra logistyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład I – Centra logistyczne
Centra Usług Logistycznych to firmy zajmujące się obsługą logistyczną towaru, który ma dotrzeć do klienta. Obsługa ta polega na:pakowaniu
magazynowaniu
etykietowaniu
TOWAR → CUL → HURTOWNIA → DYSTRYBUCJA → ……… → ……… → ODBIORCA
Głównym celem Centrów Usług Logistycznych jest przyspieszenie tego procesu.
Logistyka to zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez poszczególne firmy (definicja wg Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego). Pojawiła
się po II wojnie światowej i wywodzi się z logistyki wojskowej. Głównym celem współczesnej logistyki jest redukcja kosztów.
Centra Usług Logistycznych zlokalizowane są w tych punktach modalnych sieci logistycznej, które położone są w miejscach przecięcia się linii
wszystkich gałęzi transportu - od lądowego do powietrznego. W miejscach tych wyznaczone są tereny pod zabudowę magazynów niskiego i
wysokiego składowania wraz ze stanowiskiem obsługi eksploatacyjno-remontowej każdego rodzaju transportu.
Podstawowe zadania Centrów Usług Logistycznych wynikają z konieczności zapewnienia:
standaryzacji systemów transportowych i magazynowych
automatyzacji zadań w przepływie produktów logistycznych
informatyzacji przy komputerowym wspomaganiu procesów podejmowania decyzji i integracji elektronicznych systemów
przetwarzania danych
koordynacji działań między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi
Efekty działalności Centrów Usług Logistycznych sprowadzają się do:możliwości szybkiego reagowania na zmiany wielkości i struktury popytu, co wynika z wysokiej dyspozycyjności transportu i
magazynowania
znacznego obniżania jednostkowych kosztów logistycznych przy dużych obrotach Centrów Usług Logistycznych
zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na Centra Usług Logistycznych dzięki realizacji wspólnych przedsięwzięć, w których
uczestniczy np. samorząd terytorialny jako przedstawiciel własności Skarbu Państwa i grupa firm bezpośrednio zaangażowanych w
budowę Centrów Usług Logistycznych
Warunkiem utworzenia Centrum Usług Logistycznych jest uwzględnienie w jego budowie następujących przesłanek:przestrzennej, tzn. przeznaczenia pod zabudowę terenu od 70 ha do 100 ha w miejscu przecięcia dróg i szlaków komunikacyjnych
organizacyjnej, tzn. wybudowania na obszarze Centrum bazy podstawowej, magazynów, miejsc obsługi produktów
technologicznej, a w tym: bocznicy kolejowej, drogi dojazdowej do płyty lotniska, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i remontowy
dla samochodów, punktów serwisowych, stacji benzynowych
Do podstawowych zadań Centrum Usług Logistycznych należą:


całodobowa, wszechstronna obsługa produktu logistycznego
świadczenie wszechstronnych usług w zakresie magazynowania, z uwzględnieniem magazynów uniwersalnych i chłodni, a także
udostępnieniem składów celnych
Najlepiej ocenione zostały Centra Usług Logistycznych w Niemczech, ale dobrze wypadły także Włochy, Francja oraz Belgia.
Najważniejsze niemieckie Centra Usług Logistycznych znajdują się w następujących miastach:

Lubeka
Brema
Frankfurt nad Menem
Lipsk
Drezno
1
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład I – Centra logistyczne
miejscowość
forma
organizacyjna
rok
utworzenia
typ
pow.
/ha/
rodzaj
działalności
czynnik intermodalny
Lubeka
stowarzyszenie
non profit
2001
regionalne
wirtualne
24
wspieranie
inwestycji
morski terminal
kolejowy i promowy;
terminal kontenerowy
szyna - droga
Brema
sp. z o.o.
1986
regionalne
200
usługi
logistyczne
terminal kontenerowy
szyna - droga
Duisburg
sp. z o.o.
1999
m-owe
265
Frankfurt
nad Menem
sp. z o.o.
2000
regionalne
specjalistyczne
30
ładunki
niebezpieczne
terminal kontenerowy
woda - szyna - droga
Drezno
sp. z o.o.
1997
regionalne
rozproszone
80
usługi
logistyczne
terminal kontenerowy
szyna - droga - woda szyna - droga
Lipsk
sp. z o.o.
1997
regionalne
340
produkcja i
usługi
logistyczne
terminal kontenerowy
szyna - droga
terminal kontenerowy
woda - szyna - droga
Centrum Usług Logistycznych w Lubece - Förderverein Güterverkehrszentrum Lübeck e.V.:


powstało z inicjatywy zarządu morskiego portu w Lubece
port w Lubece jest największym niemieckim portem handlowym na Bałtyku i największym zespołem terminali morskich w tym
akwenie
powierzchnia portu → 115tys. ha
20 miejsc cumowania dla statków
obroty → 90mln Euro
zatrudnienie w porcie → 1000 osób
powierzchnia magazynów otwartych i zamkniętych w porcie → ok. 20 ha
roczne przewozy kontenerowe wynoszą 700tys. samochodów ciężarowych i przyczep
pozyskiwane środki finansowe na rozwój infrastruktury logistycznej pochodzą m.in. z funduszy unijnych (miasto zajmuje się stroną
administracyjną)
pracują nad rozszerzeniem powierzchni, np. poprzez pozyskanie terenów
Centrum Usług Logistycznych w Bremie - Güterverkehrszentrum Bremen:
w 1985r. miasto Brema postanowiło utworzyć centrum logistyczne w celu odciążenia miasta od części przewozów towarowych
 wybrano teren w pobliżu linii kolejowej i 8km od autostrady A1 prowadzącej do Kolonii
 teren znaleziono na obrzeżach miasta, ale był za mały, więc zaproponowano rolnikom sprzedaż ziem (5x cena rynkowa)
 tylko część z nich sprzedała ziemię, na co miasto rozszerzyło granice miasta i rolnicy musieli i tak sprzedać ziemię (po cenie
rynkowej)
zarząd miasta Bremy nie przekazał spółce gruntów, ale przez 3 pierwsze lata finansował jej działalność kwotą 150tys. DM rocznie, a
przez 3 kolejne - po 50tys. DM rocznie
w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego grunt został podzielony na 5 części i kolejno uzbrajano każdą z nich
w 1995r. osiągnięto wskaźniki zaplanowane na 2000 rok:
 200 osiedlonych firm, w tym 52 operatorów logistycznych
 5tys. stałych miejsc pracy i 400 miejsc dla praktykantów
Centrum Usług Logistycznych we Frankfurcie nad Menem - Infrasery Logistics GmbH:
w 1896r. powstała pod Frankfurtem nad Menem fabryka chemiczna Höchst AG
w 1992r. Höchst AG zaczął ograniczać dotychczasową działalność i rozpoczął budowę parku przemysłowego Industrial Park Höchst na
własnym majątku (gruntach i budynkach)
w 2000r. w wyniku kolejnych zmian powstała spółka Infraserv Höchst GmbH zarządzająca majątkiem Industrial Park Höchst oraz
spółka Infraserv Logistics GmbH świadcząca usługi logistyczne dla firm osiedlonych w Industrial Park Höchst
Industrial Park Höchst obejmuje obszar o powierzchni 4km2
2
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład I – Centra logistyczne
osiedliło się na nim ok. 150 firm sektorów: chemicznego, farmaceutycznego, biotechnologii i badań naukowych (90% firm
ma związki z Höchst), a zatrudnienie wynosi ok. 20tys. osób
specjalizuje się w magazynowaniu, pakowaniu (pakowanie produkcji o konsystencji stałej, rozlewania cieczy do cystern, zbiorników,
pojemników i opakowań jednostkowych - próbki i odczynniki) oraz transporcie materiałów niebezpiecznych
 nadzoruje proces logistyczny wg procedur obowiązujących w postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi
na terenie Centrum Usług Logistycznych znajdują się 3 mosty, 50km linii kolejowych, własna linia autobusowa
nieoficjalnie już nie istnieje
Centrum Usług Logistycznych w Lipsku - GVZ, Entwicklungsgesellschaft mbH Sachsen LB Gruppe:

grupa projektowa opracowała program rozwoju i zaleciła Sachsen Bank - bankowi krajowemu Saksonii - realizację Centrum
Logistycznego
w 1993r. bank utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH, której zadaniem było
pozyskanie gruntów, ich uzbrojenie i sprzedanie lub wynajęcie pozyskanym inwestorom
 dla realizacji Centrum Logistycznego bank zakupił 340 ha, które przekazał spółce oraz ok. 200 ha jako teren rezerwowy,
spółka zatrudniła 17 specjalistów różnych dziedzin (inżynierowie, architekci, planiści, finansiści, specjaliści od reklamy i
marketingu) do przygotowania infrastrukturalnego gruntów i pozyskania użytkowników
w 1997r. grunty (340 ha) zostały uzbrojone i rozpoczęła się sprzedaż
 w 2000r. Porsche zakupiło i uzbroiło 90 ha, budując w Centrum Logistycznym montownię samochodów, biuro obsługi
klienta i tor do jazd próbnych
 to dało impuls do intensywnego zasiedlenia dalszych działek
 obecnie Porsche ma 270 ha
 drugim flagowym inwestorem została Deutsche Post, która zorganizowała w Centrum Logistycznym centrum rozdziału
paczek
do 2004r. centrum logistyczne zasiedliły 102 firmy, które utworzyły 2500 miejsc pracy
możliwość rozwoju małych i średnich firm logistycznych
Centrum Usług Logistycznych na Węgrzech:


Sopron
Soroksar
Centrum Usług Logistycznych w Austrii - Cargo Center Graz:
rząd Styrii utworzył spółkę prawa handlowego SCHIG Company, której 100% udziałów należy do austriackiego federalnego Skarbu
Państwa
kolejna spółka - HL AG Company wybudowała infrastrukturę (uzbrojenie, place i drogi oraz bocznice kolejowe)
 w 2001r. został utworzona spółka Cargo Center Graz Betriebsgesellschaft z następującym składem udziałowców: 51% firmy
prywatne, 23,9% banki Styrii oraz 25,1% Zarząd Prowincji Styria
28.06.2003r. Cargo Center Graz oficjalnie rozpoczęło działalność
dane ogólne:
 powierzchnia całkowita: 50ha
 czas budowy: ok. 2 lat
 zatrudnienie: 350 osób
 użytkownicy: ok. 60 firm
3
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład I – Centra logistyczne
miejscowość
forma
organizacyjna
Graz
sp. z o.o.
rok
utworzenia
2003
pow.
/ha/
typ
m-owe
50
Sopran
sp. z o.o.
1995
m-owe
36
Soroksar
sp. z o.o.
2003
m-owe
90
rodzaj działalności
transport
kombinowany,
ogólnodostępne usługi
logistyczne
transport
kombinowany,
ogólnodostępne usługi
logistyczne oraz
wynajem powierzchni
magazynowych
transport
kombinowany,
ogólnodostępne usługi
logistyczne
czynnik intermodalny
terminal
kontenerowy
szyna - droga
terminal
kontenerowy szyna droga oraz terminal
ro-la
terminal
kontenerowy szyna droga oraz terminal
ro-la w budowie
Transport kombinowany to w tym momencie cel priorytetowy dla Unii Europejskiej. Istnieją różne programy wspierania transportu
kombinowanego, m.in. program Marco Polo, program PAKT.
miejscowość
forma
organizacyjna
rok
utworzenia
typ
pow. /ha/
czynnik intermodalny
Koper (Słowenia)
sp. z o.o.
1979
port morski
22
terminal kontenerowy
morze - szyna - droga
Padwa (Włochy)
SA
1973
m-owe regionalne
200
terminal kontenerowy
szyna - droga
Werona (Włochy)
SA
1973
m-owe regionalne
250
terminal kontenerowy
szyna - droga
Bolonia (Włochy)
SA
1971
m-owe regionalne
250
terminal kontenerowy
szyna - droga
Terminal kontenerowy w Luka Koper:
działalność zarządu portu:
 administrowanie zasobami portu
 działalność operatorska
 przeładunki na terminalu kontenerowym
obroty portu w 2004r.:
 łącznie: 12,4 mln ton
 wewnętrzne (Słowenia): 3,9 mln ton (31,3%)
 zewnętrzne (tranzyt): 8,5 mln ton (68,7%)
rząd Słowenii i miasto Koper są właścicielami gruntów na terenie portu, a rząd właścicielem nabrzeży i infrastruktury transportowej
Renault, Volkswagen i General Motors korzystają z jego usług, co stanowi główne zarobki tego centrum usług logistycznych
Włoskie Centra Usług Logistycznych:zostały zlokalizowane w północnej części Włoch
korzystają z pomocy państwa w ramach pierwszego w Europie wsparcia prawnego oraz dofinansowania
 ustawodawca określił definicję centrum logistycznego, funkcje i zadania oraz określił warunki dostępu do pomocy
finansowej
istnieje 15 CUL należących do stowarzyszenia Włoskich Centrów Logistycznych
 tylko 10 z nich ma pierwszorzędne znaczenie i te otrzymały od rządu dofinansowanie w wysokości po ok. 30 mln € na
rozwój (łącznie ok. 360 mln €)
4
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz