Koncepcja QR - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja QR - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład XIII – Koncepcja QR
Istotą QR jest szybkie zidentyfikowanie i zaspokojenie realnego popytu na produkty finalne zgłaszanego przez kolejne ogniwa
łańcucha dostaw.
Celem QR jest reagowanie na zmiany popytu, będące zmianami krótkookresowymi lub nieregularnymi. Jeśli chodzi o zmiany
nieregularne to zazwyczaj wynikają one z sytuacji kryzysowych.
Metoda ta opiera się na tworzeniu takich szybkich procesów i elastycznych systemów, które dają możliwość zarządzania i
konkurowania czasem dostaw. Jest to możliwe współcześnie za sprawą zaawansowanych systemów informatycznych. W QR
istotna jest relacja zachodząca między przedsiębiorcą a jego partnerem logistycznym. Więź ta powinna być względnie stała,
oparta na zaufaniu w takiej mierze, aby możliwe było prawidłowe zarządzanie ryzykiem w ramach łańcucha dostaw.
Technicznymi aspektami QR są:

Automatyczna identyfikacja (np., kody kreskowe, RFID, EPOS7, EPC)

Aktywne gromadzenie i przesyłanie zamówień (np. przy wykorzystaniu technologii EDI)
Wdrożenie koncepcji QR i wystąpienie jego efektów można podzielić na sześć etapów:

Szkolenie i doradztwo – na tym etapie kluczową rolę odgrywają firmy konsultingowe. Wynika to z faktu, że chodzi
w tym miejscu o przyjęcie właściwych założeń, zapoznanie podmiotu chcącego korzystać w przyszłości z QR z
podstawowymi mechanizmami działania koncepcji, określenie sposobu wdrożenia. Na tym etapie wyróżnić można
trzy rodzaje firm, w zależności od motywacji i nastawienia do nowych idei:
 Liderzy zmian – firmy wdrażająca QR aby zwiększyć liczbę transakcji przeprowadzanych przy udziale
zaawansowanych technik, wspólnego planowania zapasów, automatycznego gromadzenia i przesyłania
zamówień, tzw. elastycznego traktowania produkcji. Firmy o takiej charakterystyce są nastawione na
partnerstwo logistyczno-marketingowe, co oznacza, że są zorientowane zewnętrznie, czyli otwarte na
współpracę innymi przedsiębiorstwami
 Partnerzy aktywni – to firmy, które starają się wdrażać koncepcję QR za pomocą RFID lub kodów
kreskowych i EDI. Są to przedsiębiorstwa skupione na wewnętrznym wykorzystaniu zaawansowanych
technologii. Nie są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 Partnerzy reaktywni – tego typu podmioty gospodarcze wdrażają QR tylko na tych etapach łańcucha
dostaw, które zapewniają utrzymanie ich konkurencyjności na niezmienionym poziomie. Starają się oni
szybko reagować na zmiany w popycie, ale tylko w takim zakresie, który nie zwiększa ich ekspozycji na
ryzyko

Analiza i ocena dotychczasowych relacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. Analizowane są:
 Sposób komunikowania się;
 Czas reakcji na zamówienia klientów
 Dostosowanie wielkości i struktury jakościowej zapasów do występującego w danym czasie popytu

Badanie wzajemnych oczekiwań i rozbieżności między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Na tym etapie
podlegają badaniu wzajemne oczekiwania. W trzecim etapie wdrażania koncepcji QR może się pojawić element
sporny może się np. okazać, że zdaniem jednego z partnerów dostawy będą niedostatecznie szybko reagowały na
zmiany popytu, utrzymywane będą wciąż zbyt duże zapasy, łańcuch dostaw jako całość nie będzie dostatecznie
elastyczny.

Negocjacje, łagodzenie konfliktów oraz wybór sposobów i środków wdrażania QR.

Dostosowanie struktur organizacyjnych do założeń QR:
 Zastosowanie narzędzi gospodarki elektronicznej służących do kontroli stanu zapasów i zachowań
klientów za pomocą kodów kreskowych i elektronicznych punktów sprzedaży (EPOS) oraz szybkiemu
przekazywaniu aktualnych informacji za pomocą elektronicznej wymiany danych.

Monitorowanie i kontrola. Konfrontuje się na tym etapie stan przed i po wprowadzeniu zmian. Dotyczy ono
następujących obszarów:
 Badanie czasu reakcji na bieżące zamówienia
 Rotacja zapasów
 Wielkość kosztów logistyki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz