Paramertry rynkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paramertry rynkowe - wykład - strona 1 Paramertry rynkowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PARAMETRY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Dane transakcyjne i finansowo-ekonomiczne
Ceny transakcyjne - nieruchomości konkurencyjne (podobne)
Ceny transakcyjne - średnie dla rynku lokalnego, województwa, kraju
Liczba transakcji (struktura rodzajowa, przestrzenna)
Powierzchnia transakcji (struktura rodzajowa, przestrzenna)
Stawki czynszu - nieruchomości konkurencyjne (podobne)
Rynkowe stawki czynszu - średnie dla rynku lokalnego, województwa, kraju
Poziom pustostanów i strat w dochodach - nieruchomości konkurencyjne
Rynkowe stopy zwrotu (stopy kapitalizacji i dyskontowe) dla rynku nieruchomości Rynkowe stopy zwrotu dla alternatywnych inwestycji na rynku kapitałowym Rynkowe wydatki operacyjne dla nieruchomości Ceny rynkowe robót budowlanych
Informacje o możliwościach alternatywnego lokowania nadwyżek finansowych
Analiza popytu
Potrzeby - identyfikacja potencjalnych użytkowników/nabywców (profil konsumenta)
Gusta i preferencje ( wymagany standard rynkowy)
Gospodarstwa domowe - populacja, struktura, zmiany (dane demograficzne)
Dochody gospodarstw domowych
Dostępność i koszt kapitału zewnętrznego
Zatrudnienie, bezrobocie (zmiany, struktura itd.)
Koniunktura w branży, PKB, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw Analiza podaży
Istniejące zasoby nieruchomości konkurencyjnych Nieruchomości w trakcie budowy Konkurencja potencjalna - planowane budowy, prawdopodobne dodatkowe budowy Liczba pozwoleń na budowę
Cechy fizyczne nieruchomości konkurencyjnych: lokalizacja i położenie, dostępność komunikacyjna, stan techniczny, standard wykończenia i inne.
Informacje i dane o użyteczności nieruchomości
Informacje z Księgi wieczystej Dane geodezyjne (ewidencja gruntów i budynków, mapa ewidencyjna i zasadnicza) Informacje z dokumentów planistycznych gmin (plany miejscowe, studium uwarunkowań i k.z.p.g., decyzje o w.zz i z.t.
Informacje z rejestru zabytków i podobne dotyczące ochrony Dane z katastru wodnego i inne informacje dotyczące własności wód ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz