Inwestycje rzeczowe - majątek trwały i obrotowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje rzeczowe - majątek trwały i obrotowy  - strona 1

Fragment notatki:


INWESTYCJE RZECZOWE - dotyczą majątku trwałego i obrotowego; wydatki na aktywa rzeczowe przedsiębiorstwa; rozbudowa od podstaw.
KONCEPCJE WZROSTU PRZEDSIĘBIORSTW POCHODNĄ MODELI GOSPODARKI RYNKOWEJ Anglo-amerykański -system wartości i motywacje nakierowane są na indywidualny sukces mierzony ostatecznie strukturą konsumpcji,
-państwo nadzoruje przestrzeganie reguł gospodarki rynkowej i ochrania rynek,
-monistyczna koncepcja przedsiębiorstwa podkreślająca, iż jest ono własnością prywatną i powinno być zorientowane na zaspokojenie interesów akcjonariuszy (maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy - uniwersalną koncepcją rozwoju przedsiębiorstw).
Europejski -korzystanie z efektów rozwoju na zasadzie solidarności społecznej,
-rozwój jest konsekwencją negocjowanych porozumień między partnerami społecznymi,
-dualistyczna koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa, zwracająca uwagę na interesy akcjonariuszy, ale przy daleko idącym uwzględnianiu interesów pracowniczych.
Przesłanki maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy -niezadowolenie właścicieli przedsiębiorstw (luka wartości) - koncepcja VBM,
-ekspansja prywatnego kapitału,
-globalizacja rynków,
-rewolucja informatyczna i technologiczna.
Wartość przedsiębiorstwa (rozumiana w sensie ekonomicznym) odpowiada bieżącej wartości przyszłych oczekiwanych wolnych strumieni gotówki. Rośnie ona tylko wtedy gdy spółka inwestuje umiejętnie kapitał własny lub obcy, tj. gdy stopy zwrotu z inwestycji przewyższają koszt tego kapitału.
CECHY INWESTYCJI RZECZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW: *wiążą się zawsze z odłożeniem bieżącej konsumpcji przez właścicieli i oczekiwaniem na określone korzyści w odległej, niepewnej przyszłości,
obciążane są relatywnie wysokim ryzykiem inwestycyjnym,długi czas przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego,
*zakłócenia działalności operacyjnej firmy w czasie modernizacji,
*cechuje je zwykle długi okres zamrożenia kapitału,
*skutkują stanem finansów w długiej perspektywie,
*wiążą się z wydatkowaniem znacznych środków pieniężnych,
*wielu uczestników procesu inwestycyjnego.
ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI jest „sztuką” wymagającą umiejętności lokowania kapitału w takie aktywa rzeczowe, które są warte więcej niż kosztują.
Celem zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw jest osiągnięcie możliwie najwyższego zysku z zainwestowanego kapitału przy założonym danym poziomie ryzyka.
ZYSK EKONOMICZNY mierzy wartość ekonomiczną, którą projekt wygenerował w jednym roku.
zysk ekonomiczny = kapitał zainwestowany * (stopa zwrotu kapitału - koszt kapitału)
OKRES ŻYCIA PROJEKTU ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz