Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie - strona 1 Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie - strona 2 Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:


II. Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie. Realizacja strategii przedsiębiorstwa może się odbywać w głównej mierze poprzez inwestycje. Inwestycje bowiem są drogą pozwalającą na realizację zarówno rozwoju (ekspansji) jak i stagnacji. Znikome są efekty rozwoju czy restrukturyzacji, które nie spowodują określonych, oczekiwanych zmian bez wydatków o charakterze inwestycyjnym. W zasadzie jedynie one mogą tworzyć niezbędne zdolności wytwórcze(produkcyjne), usługowe, bankowe, handlowe, rekreacyjne itp. Bowiem w wyniku działalności inwestycyjnej-głównie z zakresu inwestycji rzeczowych zwanych też realnymi bądź materialnymi - powstają określone dobra materialne, umożliwiające produkowanie wyrobów, świadczenie usług bądź zaspokajanie innych potrzeb u osób fizycznych i prawnych. Działalność inwestycyjna polega bowiem na zakupie, budowie bądź instalacji nowych obiektów, np. nabycie gruntów, stawów, lasów, portów, przedmiotów komunikowania się i zarządzania, rzeczowych środków obrotowych oraz innych ruchomości; a także modernizacji, ulepszeniu oraz wymianie istniejących składników majątku trwałego przedsiębiorstwa. Inwestowanie - z racji znacznego często odłożenie w czasie czerpania korzyści w stosunku do poniesionych wydatków oraz wielu złożonych czynności przygotowawczo- rozpoznawczych i wykonawczo- rozruchowych - jest procesem specyficznym, złożonym i zindywidualizowanym5. Kierując się naczelną maksymą ekonomiczno-finansową, że ,,inwestycje są strumieniami płatności rozpoczynającymi się wydatkami z nadzieją uzyskania wpływów przewyższających te wydatki w przyszłości” oraz, że przyszłość obarczona jest znaczną niepewnością, podstawowe znaczenie ma minimalizowanie ryzyka lokaty kapitału. Nadto należy podnieść, że inwestowanie z racji możliwości czerpania korzyści w dalekiej przyszłości jest istotną zachętą do oszczędzania i czynnego wykorzystania kapitału. Stąd szczególne znaczenie badań, analiz i symulacji wariantów w zakresie potrzeb (celowości), możliwości realizacyjnej oraz opłacalności inwestowania w fazie poprzedzającej podjęcia decyzji wykonawczej. Chodzi bowiem o to, by w trakcie realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu nie wystąpiły zakłócenia (bądź także w minimalnym zakresie), zaś odzyskiwanie wydatków kapitału z nadwyżki w trakcie czerpania korzyści nie było gorsze od wyników rachunku inwestycyjnego wykonanego ex ante. Każda inwestycja, bez względu na rozmiary nakładów inwestycyjnych oraz oczekiwanych korzyści, źródła finansowania, miejsca posadowienia i czas realizacji oraz formę użytkowania, zakresy prac poprzedzających podjęcie decyzji inwestycyjnej oraz horyzont okresu realizacji obiektu i jego eksploatacji - wymaga analitycznego i indywidualnego traktowania. W każdym przedsiębiorstwie - z wyjątkiem może zakupu lub uruchomienia firmy - z różnym natężeniem i w niejednakowym stopniu przygotowywane są projekty, a także zaawansowana jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym również inwestycji z grupy finansowych i niematerialnych. Zaś instrumentarium i procedury planowania, realizacji (dyspozycji) i kontrolowania inwestycji muszą występować stale i na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Pomimo wzajemnego przenikania się podniesionych czynności, prac i procedur podjęta zostanie próba ich uporządkowania w ujęciu strategicznym i operacyjnym.

(…)

… i efektywne produkowanie i/lub obsługę klientów w pożądane wyroby, towary, usługi i inne produkty. Zważywszy, że bez inwestowania nie jest możliwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnych warunkach społoczno-gospodarczych, istotne znaczenie w strategii i taktyce firm ma polityka inwestycyjna. ,,Polityka inwestycyjna w jednostce gospodarczej jest zespołem wszelkich długookresowych i doraźnych działań…
… chodzi o to zadanie z kredytem, to stopa redyskontowa > oprocentowanie kredytu i jego koszty srednio 6% procent w skali roku + koszty zwiazane z inflacja (inflacja na poziomie 3%) + koszty zwiazane z ryzykiem inwestowania

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz