Ryzyko - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko - ściąga - strona 1

Fragment notatki:

Kowalke. Notatka składa się z 1 strony.
Ryzyko -stan w którym wszystkie warunki gospodarcze nie są możliwe do przewidzenia.
Rodzaje ryzyka:1 .kursu walutowego 2 .stopy procentowej 3 .legislacyjne 4 .rynku 5 .siły nabywczej(inflacji) Ryzyko sukcesu- niebiezpieczenstwo osiągnięcia efektywności niezgodnej z założeniami projektowymi ryzyko wielkości- przychody przewyższają koszty ryzyko czasowe - przychody przewyższają koszty,ale nie w takim czasie jak zakładano. ryzyko płynności -bezpieczenstwo powiązane z ryzykiem sukcesu,opóźnienie wpływów z inwestycji. Czynniki ryzyka : 1 .makrogospodarcza-stosunki m-narodowe,polityka ceny 2 .mikrogospodarcze-uwarunkowanie wew.firmy,analiza sytuacyjno-finansowa,SWOT 3. mezogospodarcze-sektorowe,przeprowadza się analize-5 sil portera. Miary określające poziom ryzyka: 1. korygowanie stopy dyskontowej o ryzyko(R radr =r f +r pr, R radr - stopa dysk.uwzgled.ryzyko,r f -stopa zwrotu z aktywow wolnych od ryzyka,r pr -stopa premii za ryzyko zainwestowania w dany projekt. 2. metoda ekwiwalentu pewności (ryzyko jest odzwierciedlane poprzez modyfikacje wartości rozkładu przepływów pienięż. Generowanych przez projekt inwest.) 3. wykorzystywanie rachunku,prawdopodobieństwa w szacowaniu. Sposoby ograniczania ryzyka: 1 .unikanie ryzyka 2 . dzialania prewencyjne 3 .hedging 4. przenoszenie ryzyka na inne podmioty 5. dywesyfikacja Hedging - strategia zabezpieczająca przed nadmiernym wahaniem cen papierów wartościowych Dywersyfikacja -wprowadzenie nowych, dotychczas niewytwarzanych wyrobów (usług). Analiza wrażliwości i progu rentowności: polega na zmianach róznych rodzajow nakładów i efektów będących elemantami rachunku oraz wyznaczaniu dla przeds.wartosci krytycznych związanych z daną inwest.narzedziem analizy jest próg rentow.(BEP)oraz okres zwrotu zaangażowanego kapitalu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz