Wykład - Ryzyko stopy procentowej i walutowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ryzyko stopy procentowej i walutowe - strona 1 Wykład - Ryzyko stopy procentowej i walutowe - strona 2 Wykład - Ryzyko stopy procentowej i walutowe - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko w działalności banku
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko walutowe
Plan wykładu
Istota i pomiar ryzyka stopy procentowej
Istota i pomiar ryzyka walutowego
Ryzyko stopy procentowej
Def. Komitetu Bazylejskiego: Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na sytuację finansową banku.
Ryzyko stopy procentowej można podzielić na dwa komponenty:
ryzyko dochodu, tzn. ryzyko obniżenia dochodu z odsetek na skutek zmian rynkowej stopy procentowej i niezsynchronizowania zmian stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów;
ryzyko inwestycji, polegające na obniżeniu się wartości księgowej papierów wartościowych o stałej stopie procentowej.
Źródła ryzyka stopy procentowej
niedopasowanie terminowe między aktywami i pasywami
odmienne ustalanie oprocentowania poszczególnych pozycji aktywów i pasywów - ryzyko bazowe -wynikające z niedoskonałego powiązania stóp procentowych np. kredytów (generujących przychody) i depozytów (generujących koszty odsetkowe), w sytuacji gdy instrumenty te mają podobne okresy przeszacowania przedwczesne wypowiadanie umów przez klientów - tzw. ryzyko opcji klienta, np. wcześniejszej spłaty kredytów i zerwania depozytów
przyczyną zagrożenia ryzykiem stopy procentowej jest nierównomierna elastyczność dopasowania się do zmian rynkowej stopy procentowej po stronie aktywów i pasywów
Elastyczność oprocentowania (Er) jest to stosunek zmian stopy procentowej pozycji aktywów lub pasywów do zmian rynkowej stopy procentowej
Elastyczność oprocentowania aktywów i pasywów banku
dla pozycji o stałej stopie procentowej Er = 0
jeśli zmianie rynkowej stopy procentowej towarzyszy identyczna zmiana oprocentowania danej pozycji Er = 1
w przypadku wzrostu stóp rynkowych banki są bardziej skłonne podnosić oprocentowanie kredytów niż depozytów - większa elastyczność oprocentowania aktywów;
w przypadku spadku stóp rynkowych banki są skłonne szybciej obniżać oprocentowanie depozytów niż koszt kredytów - większa elastyczność oprocentowania pasywów
ErA ErP wtedy korzystnie dla banku gdy stopy rynkowe rosną.
Metoda elastyczności stopy procentowej
Chodzi o różną elastyczność dostosowania się oprocentowania określonych pozycji aktywów i pasywów do zmiany rynkowych stóp procentowych.


(…)

… wtedy korzystnie dla banku gdy stopy rynkowe rosną.
Metoda elastyczności stopy procentowej
Chodzi o różną elastyczność dostosowania się oprocentowania określonych pozycji aktywów i pasywów do zmiany rynkowych stóp procentowych.
Metody badania ryzyka stopy procentowej
analiza luki (zestawienie niedopasowania)
metoda badania elastyczności stopy procentowej (analiza wrażliwości)
wyznaczenie granicznych stóp…
… obcej (walutą bazową jest waluta obca wyrażona w jednostkach monetarnych waluty krajowej)
Kwotowanie pośrednie - liczba jednostek waluty obcej za jednostkę waluty krajowej - dla przykładu PLN/EUR = 1 / 4,3989 = 0,2273 (walutą bazową jest waluta krajowa w jednostkach waluty obcej)
Aprecjacja i deprecjacja
Aprecjacja - polega na wzroście wartości waluty, umacnianiu się waluty na rynku.
Deprecjacja…
… gdy pozycja całkowita nie przewyższa 2% funduszy banku
Uwarunkowania zarządzania ryzykiem walutowym
znaczenie transakcji walutowych dla przychodów banku
prognozy kursów walutowych
wielkość kapitału i rezerw
indywidualna gotowość podejmowania ryzyka
kwalifikacje personelu
Podejmowanie działań albo całkowitego zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym albo pozostawienie otwartych pozycji walutowych bez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz