Zasady działania rynku kapitałowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady działania rynku kapitałowego - strona 1 Zasady działania rynku kapitałowego - strona 2 Zasady działania rynku kapitałowego - strona 3

Fragment notatki:

Zasady działania rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych. Podstawowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego: akcje, obligacje, instrumenty pochodne. Historia WGPW. Rozwój giełdy w Warszawie. Instytucje giełdowe. Rodzaje rynków. Indeksy giełdowe. Korzyści firmy z wejścia na giełdę. Zagrożenia. Instytucje rynku kapitałowego: inwestorzy (indywidualni i instytucjonalni), banki inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych. Akcje To papiery wartościowe, dające prawo do współudziału we własności, w zyskach spółki akcyjnej oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Rodzaje akcji: Imienne lub na okaziciela Zwykle lub uprzywilejowane Akcje zwykłe Bezterminowe Bez uprzywilejowania Prawo we współwłasności Prawo głosu na WZA 1 akcja = 1 głos Konieczność dostępu do bilansów firmy Opcjonalnie: Prawo do dywidendy + zysków kapitałowych Dają ich posiadaczowi możliwość dużych zarobków lub strat Anonimowe + na okaziciela Swobodny obrót na giełdzie, są przedmiotem obrotu giełdowego Są spłacane w ostatniej kolejności Akcje uprzywilejowane Uprzywilejowanie musi być zapisane w statucie spółki Rodzaje uprzywilejowania: Co do głosu : 1 akcja to wielokrotność głosów- nie więcej niż 5 głosów na akcję (w przypadku spółek publicznych już nie obowiązuje) Co do dywidendy : możliwość wypłaty dywidendy wstecz. Nie może być ona jednak dowolnie duża Co do podziału majątku : pierwszeństwo przy spłacie kapitału Obligacje Są to papiery wartościowe o charakterze pożyczki Wyróżniamy: Obligacje o stałym oprocentowaniu Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Obligacje zerokuponowe Mogą być emitowane przez różne podmioty Cechy charakterystyczne: Nie wymagają publikowania bilansu firmy Dają prawo do dywidendy (obligatoryjnie) Nie dają prawa udziału w WZA i w podejmowaniu decyzji Są terminowe Podlegają wykupowi w pierwszej kolejności Instrumenty pochodne Pojawiły się na giełdach światowych w latach 70. Po raz pierwszy na GPW w 1998 r.- kontrakty terminowe na WIG 20 Pochodzą od instrumentu podstawowego, np. akcji, obligacji, kursu walutowego czy też indeksu giełdowego Ich celem jest zabezpieczenie inwestora przed zmianami cen instrumentu podstawowego Ich wycena rynkowa podlega wolniejszym zmianom niż instrumentów podstawowych

(…)

… przedział wahań kursowych:
+/- 10% dla akcji na jednej sesji
+/- 5% dla obligacji na jednej sesji
Obecnie ograniczenie to w notowaniach ciągłych nie występuje
Rynek podstawowy, równoległy i wolny
New Connect- VIII.2007- inkubator dla małych firm- dla firm z kapitalizacją poniżej 1 mln euro
Instytucje Giełdowe
Giełda w postaci spółki akcyjnej.
Najważniejszymi organami: WZA (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), Rada Giełdy oraz zarząd Giełdy
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Spółka akcyjna. Właścicielami jest WGPW i Skarb Państwa
Instytucja obrachunkowa giełdy
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)
Jest organem administracji rządowej, podporządkowanym premierowi, sprawującemu nadzór nad jej działaniem.
Składa się z 8 członków- trzech powoływanych przez Premiera, resztę przez ministrów…
… 50% akcji
Indeksy giełdowe
WIG- rynek podstawowy
WIG 20- rynek podstawowy
m-WIG40 - rynek podstawowy
s-WIG80 - rynek podstawowy WIRR- rynek równoległy
TECHWIG- rynek podstawowy

… papierów wartościowych
1939-1991 - przerwa w historii GPW
Marzec 1991 r.- ustawa „O publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o funduszach powierniczych”
12 kwietnia 1991 r. Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów podpisali akt założycielski WGPW 16 kwietnia 1991 - pierwsza sesja giełdowa- akcje 5 spółek
Obecnie handluje się akcjami około 300spółek
Francuskie wzorce- giełda…
… 41.972.000 złotych i jest podzielony na 59.960 akcji imiennych. Na koniec 2005 jej akcjonariuszami było 38 podmiotów, w tym: banki, domy maklerskie, spółka giełdowa oraz Skarb Państwa. Akcje będące w posiadaniu Skarbu Państwa stanowiły 98,81% kapitału zakładowego.
Instytucje rynku kapitałowego
Inwestorzy indywidualni
Inwestorzy instytucjonalni
Banki
Podmioty w gospodarce
Inwestor strategiczny - ma powyżej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz