Wykład - Segmenty rynku kapitałowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Segmenty rynku kapitałowego - strona 1 Wykład - Segmenty rynku kapitałowego - strona 2 Wykład - Segmenty rynku kapitałowego - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 2
Segmenty rynku kapitałowego ze względu na sposób wykorzystania instrumentów
Rynek pierwotny To rynek, na którym papiery wartościowe pojawiają się po raz pierwszy Transakcje zawierane są między emitentem a inwestorami Służy pozyskaniu kapitału przez emitenta Rynek wtórny Transakcje zawierane są między kolejnymi inwestorami Umożliwia sprzedaż walorów wcześniej nabytych Nie ma wpływu na poziom kapitałów emitenta Publiczny obrót pierwotny - art. 4 OfPubU
Dokonywanie oferty publicznej przez emitenta lub subemitenta usługowego,
Której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji,
Lub nabywanie papierów wartościowych w wyniku takiej oferty
Pierwsza oferta publiczna
Dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca określonych papierów wartościowych
Publiczny obrót wtórny - art. 3 InFinU
Dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu
Proponowanie w drodze oferty publicznej, przez podmiot inny niż emitent, nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu Formy emisji na rynku pierwotnym:
Subskrypcja własna
Subemisja
Sprzedaż z wolnej ręki
Formy emisji na rynku pierwotnym
Subskrypcja własna - emisja papierów wartościowych prowadzona bezpośrednio przez emitenta Subemisja papierów wartościowych (inwestycyjna, usługowa) - sprzedaż papierów wartościowych przez pośrednika finansowego Sprzedaż z wolnej ręki:
1) bezpośrednio na giełdzie - w drodze publicznej emisji papierów wartościowych 2) emisja kierowana - bezpośredni kontakt z inwestorem - poprzez ogłoszenie przetargu Subemisja inwestycyjna - definicja art. 4 OfPubU
Umowa zawarta przez emitenta lub wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania Subemisja inwestycyjna
Umowa zawarta między emitentem a pośrednikiem finansowym Subemitent zobowiązuje się kupić papiery wartościowe emitenta nie sprzedane w ofercie publicznej Pośrednik finansowy staje się gwarantem emisji zapewniając jej całkowitą sprzedaż Ogranicza ryzyko braku powodzenia emisji papierów wartościowych

(…)

… instytucja finansowa mająca siedzibę w krajach OECD
Konsorcjum tych podmiotów Subemisja inwestycyjna:
Dom maklerski Bank
Zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w krajach OECD
Towarzystwa funduszy powierniczych Zakłady ubezpieczeń Konsorcjum tych podmiotów Segmenty rynku kapitałowego ze względu na stopień formalizacji
Rynek prywatny Rynek pozagiełdowy Rynek giełdowy Rynek prywatny
Rynek…
… giełdowymi na rynku regulowanym czyli ich nabywanie i zbywanie przez osoby fizyczne i prawne musi dokonywać się za pośrednictwem domu maklerskiego Domy maklerskie
Działalność domów maklerskich regulowana jest przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Formy prawne domów maklerskich
Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna lub komandytowa, w której komplementariuszami są osoby mające prawo do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego w liczbie co najmniej 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna lub partnerska, w których wspólnikami są wyłącznie osoby mające prawo do wykonywania zawodu maklera lub doradcy inwestycyjnego…
… maklerskie (2)
Świadczenie usług w ramach umów o subemisje inwestycjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie umów o podobnym charakterze Prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi Doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego Organizowanie alternatywnego systemu obrotu Obowiązkowy system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz