Wykład - Rynek międzybankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek międzybankowy - strona 1 Wykład - Rynek międzybankowy - strona 2 Wykład - Rynek międzybankowy - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 4
Rynek międzybankowy
To rynek wolnych środków płynnych systemu bankowego Jego wielkość zależy od wielkości nadwyżek ponadobowiązkowych rezerw gotówkowych banków komercyjnych Nadwyżki rezerw gotówkowych banki mogą lokować w papierach wartościowych emitowanych przez bank centralny lub inne banki lub pożyczać je innym bankom Termin zapadalności zawieranych transakcji wynosi od jednego dnia do jednego roku Instrumenty rynku międzybankowego
Podstawowe:
Depozyty międzybankowe
Szczególne:
Certyfikaty depozytowe
Operacje otwartego rynku
Bony pieniężne
Depozyt międzybankowy
Transakcja polegająca na przyjęciu lub udzieleniu przez jeden bank drugiemu określonej kwoty środków pieniężnych na określony czas, przy określonej stopie procentowej Znaczenie rynku lokat międzybankowych
Stopy procentowe kształtujące się na tym rynku traktowane są jako rynkowa cena pieniądza Pozwala regulować płynność sektora bankowego WIBOR wyznacza bezpośrednio cenę kredytu dla klientów zaciągających w bankach kredyty o zmiennym oprocentowaniu Bezpośredni związek między stopami procentowymi banku centralnego a stopami WIBID i WIBOR
Organizacja transakcji
Rynek nieregulowany OTC (over the counter market) Dealerzy banków kontaktują się bezpośrednio w celu zawarcia transakcji Transakcje zawierane są za pośrednictwem telefonu lub elektronicznej platformy Reuters Stopy procentowe kwotowane są w punktach bazowych do drugiego lub czwartego miejsca po przecinku 1 punkt procentowy = 100 punktów bazowych Typy lokat międzybankowych
Typu call Nie mają uzgodnionego ostatecznego terminu zapadalności Strona inicująca - inwestująca decyduje o terminie wypowiedzenia lokaty Okres wypowiedzenia wynosi od 24h do 48h Terminowe Lokaty z uzgodnionym terminem zapadalności Powszechne instrumenty rynku międzybankowego Krótkoterminowe Długoterminowe Rodzaje lokat międzybankowych
krótkoterminowe: O/N (overnight) - jeden dzień T/N (tommorow next) - jeden dzień S/N (spot next) - jeden dzień 1 W - jeden tydzień 2W - dwa tygodnie 1M - jeden miesiąc długoterminowe: 3M - trzy miesiące 6M - sześć miesięcy 9M - dziewięć miesięcy

(…)

… (stopa referencyjna, interwencyjna) ogranicza od dołu WIBID (1W) Oprocentowanie lokat dobowych przyjmowanych przez NBP od banków komercyjnych ogranicza od dołu stawkę WIBID (O/N) Stopa lombardowa ogranicza od góry WIBOR (O/N)
Determinanty ceny pieniądza na rynku lokat międzybankowych
Wysokość stóp procentowych ustalanych przez bank centralny - stopy bazowe wyznaczają górną granicę ceny pieniądza…
…)
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to roczna stopa procentowa po jakiej bank jest gotów zapłacić za środki pieniężne przyjęte w depozyt od innych banków czyli zaciągnąć kredyt - cena kupna pieniądza Stopy oprocentowania lokat miedzybankowych na świecie
LIBOR i LIBID (USD, EUR, GBP, JPY, CHF) - Londyn FIBOR i FIBID (EUR) - Frankfurt EURIBOR i EURIBID (EUR) - Bruksela Spread
Marża czyli różnica pomiędzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz