Depozyty międzybankowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Depozyty międzybankowe - strona 1 Depozyty międzybankowe - strona 2 Depozyty międzybankowe - strona 3

Fragment notatki:


Depozyty   międzybankowe (baza ACT/365) •   Z nieustalonym   terminem   spłaty   (call) •   Z ustalonym   terminem   spłaty   (jednodniowe,   terminowe,   forward) Depozyty   terminowe   międzybankowe: •   1   tydzień •   2   tygodnie •   Miesiąc •   3   miesiące •   6   miesięcy •   9   miesięcy •   12   miesięcy Średnia  ze   stóp   stawek   BID   i OFFER   wyznaczanych   przez  banki dealerskie   to   stopa   WIBID   i WIBOR. BI -   bank inicjator BK   - bank kwotujący Departament   skarbu •   Dealing   room ○   Dealerzy WIBID   -   WIBOR LIBID   -   LIBOR Na  rynku   działa około   60   podmiotów. Największe   banki (kilkanaście)   otrzymują   status   dealera   rynku pieniężnego   na podstawie   indeksu aktywności   dealerskiej  (IAD) Sesje   fixingowe   WIBID   i WIBOR   - ustala   się na   nich   stopy   WIBID   i WIBOR.   Szczegóły   w   regulaminie. Banki   dealerzy   podają   propozycje   kwotowań   dla depozytów   bankowych,   które   mogłyby obowiązywać   15   minut   po   zakończeniu   sesji   fixingowej   w   kontaktach   z   innymi   bankami   dealerami. NBP   zbiera kwotowania   i   ustala z nich   macierz   stóp   BID   i   OFFER odrzucając   największe   i   najmniejsze wylicza   średnią   tworząc   stopy   WIBID   (z BID)   i WIBOR   (z OFFER). Jeśli   w kwotowaniu   udział  bierze   8+   banków,   odrzuca   się po   2   największe   i najmniejsze   kwotowania. Jeśli   mniej,   to   po   jednym.   Muszą brać   jednak   udział  min. 4   banki,   inaczej brane   pod   uwagę   jest kwotowanie   z   dnia poprzedniego. WIBID   -   Warsaw   Interbank   BID   (offer)   Rate Jakie   znaczenie mają   dla nas te   stawki?   Np.   gdy   bierzemy   kredyt,   oprocentowanie   może   mieć   postać WIBOR   +   1.5   pkt   marży. W   kontaktach   bank-klient   przyjęło   się   zasadę,   że  jeżeli   stopą   oprocentowania   jest   WIBOR trzymiesięczny,   to   obowiązuje   średnia   stóp   WIBOR   z   ostatniego   kwartału,   i taka   obowiązuje   w następnym   kwartale.   Ewentualnie   ostatnia   stopa  

(…)

…………………………………………………………………..
EURIBOR
Średnia ważona z kwotowań rzeczywistych.
stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to
średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalane przez FBE - Federation Bancaire
de L'Union Europeenne w Brukseli.
EONIA
Polską odpowiedzią na EONIA jest POLONIA. Jest to średnia ważona z kwotowań faktycznych
jednodniowych w polskich złotych.
Dla Chin: CHIBID - CHIBOR oraz SHIBID-SHIBOR
W Polsce najczęściej stosowana jest WIBOR. Na świecie istnieją 2 rodzaje stawek:
• Średnie ważone z kwotowań rzeczywistych
• Średnie arytmetyczne z kwotowań hipotetycznych.
Banki nie zawierają transakcji na stopach WIBID i WIBOR.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz