Punkt procentowy

note /search

Współczynniki gerckie

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

) opcyjnej jeżeli zmienność (volatility) instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt procentowy (1%). RHO...

Inflacja i stopy procentowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

o oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych) PROCENT A PUNKT PROCENTOWY punkt procentowy (pp...

Bankowość- wykład 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

pieniądza w czasie wyrażona w procentach w stosunku rocznym p.a. - per annum 0,01% - punkt bazowy 1% - punkt...

Notowania ciągłe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

do kursu odniesienia. W przypadku akcji o 15%, w przypadku obligacji o 5 pkt procentowych 1 pkt procentowy...

Procenty - zadania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Elementy statystyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2485

. tylko 8,6%. O ile punktów procentowych zmalała inflacja w 1998 r. w porównaniu z rokiem poprzednim ? W 1997...

KRYTERIA Z MASTRICHT

  • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

w protokole do traktatu z Maastricht: Inflacja nie może przekraczać 1,5 punktu procentowego średniego poziomu...