Punkt procentowy

Współczynniki gerckie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • mgr Paweł Pieta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

) opcyjnej jeżeli zmienność (volatility) instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt procentowy (1%). RHO...

Inflacja i stopy procentowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

o oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych) PROCENT A PUNKT PROCENTOWY punkt procentowy (pp...

Bankowość- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

pieniądza w czasie wyrażona w procentach w stosunku rocznym p.a. - per annum 0,01% - punkt bazowy 1% - punkt...

Notowania ciągłe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

do kursu odniesienia. W przypadku akcji o 15%, w przypadku obligacji o 5 pkt procentowych 1 pkt procentowy...

Procenty - zadania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Miernik
 • Elementy statystyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2408

. tylko 8,6%. O ile punktów procentowych zmalała inflacja w 1998 r. w porównaniu z rokiem poprzednim ? W 1997...

KRYTERIA Z MASTRICHT

 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

w protokole do traktatu z Maastricht: Inflacja nie może przekraczać 1,5 punktu procentowego średniego poziomu...

Integracja Europejska - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1120

. • Koniecznośd uzyskiwania suplementu do dyplomu. 8. Efekty JRE: - Ceny na rynku spadły o 6 pkt. procentowych...