Integracja Europejska - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja Europejska - wykład 6 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład V - 22.03.2011 1. Postanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego:  Stopniowe utworzenie jednolitego  rynku wewnętrznego  do kooca 1992 roku - obszaru o przepływie  towarów, usług,  ludności i kapitału.  Zastąpienie zasady jednomyślności  w Radzie Unii Europejskiej  zasadą kwalifikowanej większości głosów w kwestiach  dotyczących rynku  wewnętrznego  (z wyłączeniem  podatków,  przepływ  osób i praw ludzi  pracy).  Połączenie polityki w zakresie badao i technologii i włączenie polityki w zakresie ochrony środowiska do  kompetencji  wspólnot.  Ustanowienie 7-letniego harmonogramu  (do 1992 roku program został w większości zrealizowany)  Podjęcie działao prowadzących do wyższej formy integracji  - Plan Delorsa (1989 rok). 2. Swoboda przepływu osób:  Czynnych zawodowo: - Pracowników najemnych, - Osób samo zatrudnionych, - Osób prowadzących usługi.  Biernych zawodowo: - Studentów, - Rencistów i emerytów, - Osób samofinansujących  swój pobyt.  Prawa dotyczące swobodnego przepływu  osób: - Do życia, - Do pracy, - Osiedlania się, - Korzystania ze świadczeo  socjalnych, - Edukacji, - Ochrony zdrowia (ulgi,  zasiłki,  stypendia), - Wzajemnego  uznawania dyplomatów, - Prawa wyborcze. 3. Działania w zakresie  swobody przepływ osób:  Likwidacja kontroli przy przekraczaniu  granic (układ  z Schengen  - zawarty w 1985 roku, dopiero zaczął obowiązywad  od 1995  roku, z wyjątkiem  Wielkiej  Brytanii  i Irlandii).  Wspólna kontrola granic zewnętrznych.  Harmonizacja polityki wizowej.  Harmonizacja systemu dotyczącego migracji i azylu. System wizowy - VIS - w granicach  Schengen  - SIS: - Dotyczy osób (wykaz osób niepożądanych  np. Kadaffi, lub  wykaz osób podlegających  szczególnej  ochronie  np. euro  posłowie, dyplomaci). - Wykaz rzeczy (skradzione  samochody,  pieniądze,  dokumenty,  dzieła  sztuki). Polityka migracyjna  i azylowa - Konwencja  Genewska Wspólna polityka  azylowa: - Ogromne koszty, - Działania o charakterze  socjalnym  (zapewnienie  miejsca  w ośrodku  azylowym,  jedzenie,  ubrania,  ochrona  tymczasowa), - Wprowadzenie  tzw. Bazy EURODAC - każdy uchodźca,  który skooczył  14 lat musi  pozostawid odcisk palca w bazie  uchodźców. Baza pozwala na identyfikację  uchodźców. 4. Swoboda świadczenia  usług:  Świadczenia wykorzystywane  zwykle za wynagrodzeniem  w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami  o  swobodnym  przepływie  towarów, kapitału  i osób.  Usługi obejmują: - Działalnośd o charakterze  przemysłowym, - Działalnośd o charakterze  handlowym,

(…)

… rozwiniętych (90% PNB na jednego mieszkaoca),
Imigracyjna,
Wizowa,
Azylowa,
Przemysłowa,
Ochrona środowiska,
Edukacyjna.
7. System Boloński (dotyczy edukacji):
• Podział studiów na dwa stopnie (licencjat, magister i od 2003 roku studia doktoranckie).
• Wszystkie przedmioty muszą byd wyceniane według punktów ECTS.
• Zasada mobilności pionowej - student po ukooczeniu studiów pierwszego stopnia, może podjąd…
…. Swoboda przepływu kapitału:
 Zniesienie barier fiskalnych,
 Inwestycje, pożyczki - zakaz dyskryminacji,
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - uzyskujemy kontrole nad daną działalności (np. filie, oddziały).
• Inwestycje typu Green Field - zakup ziemi,
• Inwestycje typu Brown Field - inwestor wykupuje już istniejącą firmę,
• Inwestycje Portfelowe - wykupuję udział w przedsiębiorstwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz