Realizacja projektu JRE, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizacja projektu JRE, sem III - strona 1 Realizacja projektu JRE, sem III - strona 2 Realizacja projektu JRE, sem III - strona 3

Fragment notatki:

REALIZACJA PROJEKTU JRE
-w dyskusji nad JRE a konkretnie nad propozycjami w białej księdze zaakceptowano do wprowadzenia w życie 1982 propozycje legislacyjne (18 z 300 z Białej Księgi) Te propozycje legistacyjne wymagały praktycznego wprowadzenia konkretnych instrumentów prawnych.
Przyjęto dyrektywę jako podstawowy instrument praw realizacji JRE -1992 r.
Dyrektywa -inst. Prawa wtórnego czyli może być wprowadzony w życie przez instytucje wspólnotowe -unii
Na podstawie prawa pierwotnego
-musi być najpierw zapisane prawo w dokumentach między rządowych podpisanych na szczeblu państw członkowskich i na ich podstawie prawo uszczegółowiane i konkretyzowane
-worze akty prawne do wąskich dziedzin gospodarki lub życia społ
We wspólnocie UE -obowiązują 3 rodzaje instrumentów prawa wtórnego z tzw. mocą prawną , co oznacza, że jeżeli wchodzą w życie to należy je respektować
Te 3 instrumenty to:
-rozporządzenia dyrektywy decyzji
Rozporządzenia -akt o randze najlepszej, posiadają treść prawną
-jak wchodzą w życie stają się elementem prawa UE sądy krajów człon muszą e respektować
Dyrektywy -mimo, że są powszechnym instrumentem wtórnych w UE to nie posiadają treści prawnej
-nie ma dokładnego głosu jak prawo ma obowiązywać.
Natomiast w dyrektywie zawarty jest CEL PRAWNY Co należy osiągać i data realizacji dyrektywy
Wszystkie czynności prawa spoczywają na państwach członkowskich -państwa adresaci dyrektywy
Obowiązkiem państw członkowskich jest dostosowanie krajowych przepisów prawnych do wymogów dyrektywy.
Oznacza to, że dyrektywy są instrumentem normalizacji prawa krajów członkowskich
W przypadku projektu JRE (1992)
-zadaniem państw było dostosowanie prawa krajowego do wszystkich dyrektyw (282 rodz)
W taki sposób aby bariery rynkowe były tak wyeliminowane jak stanowiły te dyrektywy jak określono to w dyrektywach.
Czy traktat rzymski o EWG stanowił wystarczającym źródłem prawa pierwotnego w celu tworzenia dyrektywów będących podstawą JRE.
Nie, nie było to wystarczające źródło prawa powstało 30 lat wcześniej. Dlatego kraje członkowskie przygotowały nowe prawo - w ten sposób doszło do podpisania w 1986 r. jednolitego AKTU EUROPEJSKIEGO, który wszedł w życie 01.07.1987
Jednolity akt Europejski został przygotowany szybko ale po przyjęciu Białej Księgi
-kraje czł rozpoczęły rozmowy o potrzebie przygotowania nowego pierwotnego źródła praw ale nie mogły dojść do ustawień końcowych.
Podsumowanie procesu int rynku (1985-92 r.)
Oficjalnie JRE wszedł w życie 01.01.1993 r. to oczywiście nie oznaczało, że pod dyrektyw wszedł w życie z końcem roku 1992,


(…)

… r.)
Oficjalnie JRE wszedł w życie 01.01.1993 r. to oczywiście nie oznaczało, że pod dyrektyw wszedł w życie z końcem roku 1992,
Niektóre kraje miały niewielkie opóźnienia w realizacji -kraje Południowe Ponadto Portugalia i Hiszpania uzyskała członkowsko we wspólnocie 01.01.96 r.
Projekt JRE spowodował wzrost znaczenia konkurencji i wspólnotowego prawa konkurencji. Zdecydowanym priorytetem w polityce konkurencji stało się eliminowanie pomocy państwowej dla przedsiębiorstw
Na początku projekt nie obejmował przyśpieszenia liberalizacji rynku w sektorze usług publicznych ale włączono te zagadnienie do programu w trakcie realizacji JRE
W ten sposób rozpoczął się proces urynkowienia komercjalizacji takich usług publicznych jak:
-zaopatrzenie energii
-wadę
-Usługi telekomunikacji
-pocztowe
Czyli zamiast dofinansowania tych usług ze środków budżetowych objęto je regułami wspólnego rynku i są dostarczaniu na zasadach rynkowych
PROJEKT JED RYNEK EUR i jego wpływ na przyśpieszenie integracji walutowej i przyspieszenie wprowadzenia unii gosp i walutowej
JRE a nie możliwa TRIADA
-otóż przez wprowadzeniem JRE obowiązywały w funkcjonowaniu eur systemu walutowego następujących warunki:
*stałe kursy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz