przedsiębiorstwa na rynku UE - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przedsiębiorstwa na rynku UE - pytania i odpowiedzi - strona 1 przedsiębiorstwa na rynku UE - pytania i odpowiedzi - strona 2

Fragment notatki:

1. Prawo pierwotne UE zawarte jest w:
Traktatach akcesyjnych
Traktatach rewizyjnych
Traktatach stanowiących UE i WE
Wszystkich wyżej wymienionych
2. Do instrumentów protekcjonizmu w handlu zagranicznym nie należą:
cła
opłaty wyrównawcze
kontyngenty importowe
VAT
3. Etap integracji polegający na przejściu do JRE zakłada:
brak ceł wewnętrznych, WZTC
brak ceł wewnętrznych, WZTC, swobodę przepływu towarów, kapitałów, usług i osób oraz wspólną walutę
brak ceł wewnętrznych, WZTC, swobodę przepływu towarów, kapitałów, usług i osób 4. Stawka zredukowana podatku VAT w UE dotyczy towarów i usług zgodnych z celami:
polityki B+R
polityki ochrony środowiska
polityki socjalnej i kulturalnej
wspólnej polityki rolnej
7. Przyznanie znaku zgodności europejskiej CE oznacza spełnienie wymogów w zakresie:
bezpieczeństwa
ochrony zdrowia i środowiska
ochrony konsumenta
wszystkich wyżej wymienionych.
8. Jedną z miar konwergencji realnej jest:
stopa inflacji
poziom PKB na jednego mieszkańca
długoterminowa stopa procentowa
poziom deficytu budżetowego.
9. Rewaluacja waluty danego kraju z reguły wpływa na:
zwiększenie zarówno eksportu jak i importu krajowego
zmniejszenie eksportu i zwiększenie importu krajowego
powiększenie dodatniego salda handlu zagranicznego
wzrost inflacji.
10. Przystosowanie systemu płatności i pobierania VAT do zasad JRE oznacza nakładanie i pobieranie tego podatku:
w kraju pochodzenia dobra, a nie w kraju jego konsumpcji
w kraju konsumpcji dobra, a nie w kraju jego produkcji
zarówno a) jak i b)
żadne z powyższych.
11. Do warunków wystąpienia silnego statycznego efektu kreacji handlu w krajach tworzących unię celną NIE zalicza się:
wysokiego wyjściowego poziomu ceł
zmian kursu walutowego
wysokiej elastyczności podaży
bliskości geograficznej i kulturowej.
12. Efekt korzyści skali związany z realizacją programu JRE zaliczany jest do efektów pojawiających się w okresie:
krótkim
średnim
długim.
PRAWDA/FAŁSZ
Efekt przesunięcia handlu stanowi korzyść integracji. - FAŁSZ (to skutek negatywny)
Za zgodną z regulacjami dotyczącymi konkurencji uznaje się pomoc państwa mającą na celu naprawianie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe. -

(…)

… jest regulowane na podstawie rozporządzenia o fuzjach. - FAŁSZ (na podstawie TWE)
Zasada subsydiarności polega na tym, że wszystkie działania związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wykorzystania środków budżetowych UE zapadają na najwyższych szczeblach decyzyjnych. - FAŁSZ (na najniższym poziomie)
Bariery parataryfowe to wszelkiego rodzaju bariery dla importu, które nie zastępują ceł, a więc niezależnie od cen towarów limitują obroty handlowe i ograniczają ich konkurencyjność. - PRAWDA
Efekty statyczny zniesienia barier pozataryfowych ma głównie charakter alokacyjny i dostosowawczy. - PRAWDA
Znak CE daje producentom gwarancję, że produkt może być wprowadzony na cały obszar jednolitego rynku. - PRAWDA
W ramach podejścia do normalizacji i standaryzacji w UE, harmonizacją obowiązkową ....?

… z regulacjami dotyczącymi konkurencji uznaje się pomoc państwa mającą na celu naprawianie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe. - PRAWDA
Decyzje dotyczące wielkości kapitału EBC i udziałów w tym kapitale państw członkowskich zapadają w trybie głosów ważonych. PRAWDA- Prawo stanowione w UE zawarte jest m.in. w Acquis communautaire. - PRAWDA
Rozporządzenia w ramach prawa UE mają zasięg ogólny, wiążą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz