Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Merkantylizm - główna siła sprawcza rozwoju to pomyślnie rozwijający się handel zagraniczny (dodatnie saldo handlu zagranicznego).
Przez pojęcie zagranicznej polityki ekonomicznej należy rozumieć świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą sprowadzają się z jednej strony do wytaczania określonych celów w tej dziedzinie, a w drugiej do wyboru i zastosowania określonych narzędzi, które poprzez wpływ na obroty gospodarcze mogą przyczyniać się do osiągnięcia tych celów.
Powiązania zagraniczne:
wymiana usług,
powiązania kapitałowe,
transfer technologii,
powiązania towarowe,
Ekonomia klasyczna [XVIIIw] - d. Ricardo - opracował teorię kosztów komparatywnych. Zajął się problemem opłacalności wymiany międzynarodowej. Stwierdził, że nie wystarcza tylko sprzedawać i kupować, ale trzeba to robić z zyskiem. Mogą to robić kraje, które produkują po kosztach względnie wyższych a kupują po kosztach względnie niższych. Szczególny wzrost zainteresowania problematyką międzynarodowych kontaktów gospodarczych w latach 70 XX w. wynikało to z następujących faktów:
globalizacja wielu problemów gospodarczych decydujących o światowej sytuacji gospodarczej tak w wymiarze poszczególnych krajów jak i gospodarki światowej jako całości,
odejście od ustanowionych w Bretton Woods stałych kursów walutowych na rzecz płynnych kursów walutowych,
ożywienie międzynarodowego rynku kapitałowego i utrzymywanie na tej podstawie nowych więzi między światowymi centrami finansowymi, ale także zrodzenie niepokoju co do perspektywy globalnej stabilizacji finansowej,
nowe uprzemysłowione kraje rozwijające się (NIC) przyjęły od krajów rozwiniętych znaczną część światowego eksportu artykułów przemysłowych,
brak równowagi w bilansach makroekonomicznych w połączeniu z przemianami w strukturze wymiany zrodził silne presje polityczne zagrażające otwartemu systemowi handlu światowego zbudowanemu w oparciu o GATT (teraz WTO), czy też ugrupowania organizacyjne,
Globalizacja - (okres międzywojenny - great depression), - nie ma możliwości by każde państwo robiło sobie same dla siebie bez integracji z zewnątrz. Są zbyt duże ingerencje i interakcje pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów.
1944 - Bretton Wood's - międzynarodowy fundusz walutowy - stworzono podstawę do utworzenia funduszu walutowego międzynarodowego.
GATT 1947 - powołana w celu wspierania harmonijnego handlu światowego - by znieść ograniczenia światowe w handlu.
Polityka Autarkiczna - zamykanie się w swoich własnych granicach. Eksportują tylko tyle by pokryć niezbędny import. [Irak, Cuba, Albania, Korea Płd]
Odejście od postanowień Bretton Woods (zasada sztywnych kursów walutowych) - przyjęta marża odchyleń +0,125% do -0,125%. Dawał duże poczucie stabilności w rozliczeniach międzynarodowych, ale był kosztowny.


(…)

… towarów i cenowej elastyczności popytu na towary, na które podnosi się cła na rynku danego kraju. Poziom clenia powinien być optymalny, tak by zasilić budżet państwa najwyższymi wpływami, czyli nie spowoduje spowolnienia eksportu.
Cła ochronne stosowane głównie w celu ochrony wybranych gałęzi produkcji krajowej. Ich celem jest wyrównywanie na rynku danego kraju poziomu konkurencyjności cenowej…
…. Ten ostatni uwarunkowany jest cenową elastycznością popytu zagranicznego na towary eksportowane i cenową elastycznością popytu krajowego na towary z importu. Warunku pozytywnego wpływu określone są wzorem Levnera-Marshalla gdzie alfa z jest to elastyczność popytu zagranicznego na towary eksportowane, a alfa k to cenowa elastyczność popytu krajowego na import.
Kolejnym czynnikiem warunkującym wpływ dewaluacji…
… Europejskiej i prowadzenia trzeciego etapu EUGiW
Rozpoczęcie negocjacji z krajami ubiegającymi się o członkostwo. Wyznaczenie kraju tzw. eurolandu, spełniających kryteria konwergencji, które przystąpią do trzeciego etapu EUGiW
1999
EUGiW
1 styczeń 1999 rok, wprowadzenie trzeciego etapu EUGiW, oraz jednolitej waluty europejskiej EURO, na obszarze eurolandu.
Prawnie wiążące dla urzeczywistnienia jednolitego…
… to deprecjacją. Może to dążyć do dewaluacji. Podniesienie rynkowego kursu nazywamy aprecjacją, może po niej nastąpić rewaluacja. Przed dewaluacją lub rewaluacją waluty występuje zwykle zjawisko deprecjacji (spadku), lub (aprecjacji na rynkach walutowych. Jest to zjawisko rynkowe, w przypadku gdy spada kurs waluty krajowej, na rynkach walutowych do poziomu niższego niż kurs oficjalny, mówi się że dana waluta…
… dewizową wpłatę powstałej różnicy. Różnica ta może zostać z góry określona w zawartej umowie i nosi ona nazwę szpicy kompensacyjnej. Rozliczenia clearing'owe. System powstał w okresie międzywojennym i funkcjonował już po wojnie. Występuje także obecnie. Są specjalne instytucje zwane clearing house, które zajmują się rozliczeniami clearingwymi. Jest to procedura bezdewizowych rozliczeń rachunkowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz