Międzynarodowe stosunki gospodarcze - teoria handlu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - teoria handlu międzynarodowego - strona 1

Fragment notatki:

Są to notatki z wykładów z przedmiotu międzynarodowe stosunki gospodarcze, prowadzonego na UP (Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Wykładowca to dr hab Zdzisław W. Puślecki. Z treści wykładów dowiemy się więcej o takich zagadnieniach, jak: międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej, teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja, ceny w handlu międzynarodowym, międzynarodowe przepływy czynników produkcji, międzynarodowe stosunki finansowe. Ponadto poruszane są w nich takie pojęcia, jak: wzrost i rozwój krajów gospodarczo rozwijających się, zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa, liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzynarodowego, dumping i środki antydumpingowe, regionalizacja i globalizacja współczesnej gospodarki światowej.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Prof.zw.dr hab. Zdzisław W.Puślecki- 610
Plan zajęć:
1.Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej
2.Teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja. Korzyści z wymiany międzynarodowej.
3.Ceny w handlu międzynarodowym (podaż, popyt, terms of trade) 4.Międzynarodowe przepływy czynników produkcji ( przedsiębiorstwa międzynarodowe, międzynarodowy obrót kapitału, transfer technologii, międzynarodowy przepływy siły roboczej)
5.Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy.
6.Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego. Integracja gospodarcza w Europie i na świecie.
7.Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się.
8.Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa.
9.Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzynarodowego. Wzrost handlu kontrolowanego.
10.Cło w zagranicznej polityce handlowej.
11.Dumping i środki antydumpingowe.
12.Środki parataryfowe i pozataryfowe w polityce handlowej.
13.Środki finansowe, ilościowe i techniczne kontroli handlowej.
14.Rola GATT/WTO w liberalizacji współczesnego handlu międzynarodowego.
15.Regionalizacja i globalizacja współczesnej gospodarki światowej.
Literatura:
Zdzisław W. Puślecki:
-System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji -Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej
-Integracja europejska
-Strategia rozwoju ekonomicznego Unii Europejskiej w warunkach globalizacji
*Paweł Bożyk- Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
*Adam Budnikowski- Międzynarodowe stosunki gospodarcze
*Współczesna gospodarka światowa
1.10.2009r.- WYKŁAD 1
-Przedmiot nauki o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, międzynarodowy podział pracy, gospodarka światowa.-
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne:
Nauka dzieli się na:
1.Teorię- badanie praw ekonomicznych rządzących procesami zachodzącymi w gospodarce światowej
2.Politykę- określanie metod i środków osiągania celów gospodarczych w drodze współpracy gospodarczej
2 punkty widzenia:
-świata, jako całości
-określonego kraju czy grupy krajów Opierają się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii
Nauki ekonomiczne:
HISTORIA GOSPODARCZA- GEOGRAFIA GOSPODARCZA- HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne:
-Polityka gospodarcza
-Makroekonomia
-Mikroekonomia
-Metodologia nauk ekonomicznych
Głównej przyczyny ukształtowania się i rozwoju MSG, jako odrębnej dyscypliny w naukach ekonomicznych należy się doszukiwać w istnieniu niezależnych suwerennych państw poprzedziela ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz