Etyka ogólna oraz szczegółowa. Bioetyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5803
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka ogólna oraz szczegółowa. Bioetyka - strona 1 Etyka ogólna oraz szczegółowa. Bioetyka - strona 2 Etyka ogólna oraz szczegółowa. Bioetyka - strona 3

Fragment notatki:
...Bioetyka do lat 60 XX w. nazywana – etyką środowiska naturalnego.
Dziś nazywana bioetyką zieloną lub etyką środowiskową.
Bioetyka obecnie postrzegana jest jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, która identyfikuje i krytycznie analizuje moralne aspekty podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej światopoglądowo zróżnicowanego demokratycznego państwa prawa [ opracowania anglosaskie nazywają ją bioetyką czerwoną]
Obecnie etykę środowiska dotyczącą etyki środowiska naturalnego wiąże się z etyką systemów opieki zdrowotnej i biotechnologii.
Bioetyka – jest działaniem etyki, które zajmuje się analizą i próbą rozstrzygnięcia dylematów moralnych pojawiających się w praktyce nauk medycznych i biologicznych. Bioetyka powstała w latach 60 jako dyscyplina nauk w związku z gwałtownym rozwojem technik ...


...UWZGLĘDNIAJĄC KRYTERIUM PRAGMATYCZNE ETYKĘ DZIELI SIĘ NA ETYKĘ OGÓLNĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWĄ.
• ETYKA OGÓLNA - dział etyki zajmującej się filozofią; człowiek powinien być odbiorcą rozstrzygnięć etyki.
TRZY APELE MORALNE:
1. szanuj ludzi to i oni będą ciebie szanować,
2. bój się boga, licz się z tym co ludzie powiedzą,
3. bądź człowiekiem, zachowuj się jak człowiek.
• ETYKA SZCZEGÓŁOWA- dział etyki zajmującej się praktycznymi wskazaniami dotyczącymi typowych sytuacji jakie spotykają człowieka.
Będzie to zatem dział etyki będący przeciwieństwem etyki ogólnej. Będzie pomagał jednostce w dokonywaniu wyborów warunkujących życie dobre, uczciwe, sprawiedliwe i słuszne, będzie to też dział etyki który będzie zajmował się wcielaniem w Zycie zalecanych norm moralnych.....

BIOETYKA Bioetyka do lat 60 XX w. nazywana - etyką środowiska naturalnego.
Dziś nazywana bioetyką zieloną lub etyką środowiskową.
Bioetyka obecnie postrzegana jest jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, która identyfikuje i krytycznie analizuje moralne aspekty podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej światopoglądowo zróżnicowanego demokratycznego państwa prawa [ opracowania anglosaskie nazywają ją bioetyką czerwoną]
Obecnie etykę środowiska dotyczącą etyki środowiska naturalnego wiąże się z etyką systemów opieki zdrowotnej i biotechnologii. Bioetyka - jest działaniem etyki, które zajmuje się analizą i próbą rozstrzygnięcia dylematów moralnych pojawiających się w praktyce nauk medycznych i biologicznych. Bioetyka powstała w latach 60 jako dyscyplina nauk w związku z gwałtownym rozwojem technik medycznych i technologii medycznej, a przede wszystkim z gwałtownym rozwojem genetyki.
3 kluczowe dziedziny wpływające na rozwój bioetyki:
transplantacja (przeszczepy narządów)
diagnostyka prenatalna (obserwacje płodu)
początki inżynierii genetycznej
R. Luis Van Pother pierwszy użył pojęcia „etyki”
Deivid Kalahan - lata 70 status biologiczny (nie wiem o co chodzi z tym kalahanem może ktoś ma lepiej to zapisane?)
Biotechnologia obejmuje zakres pojęć , doświadczeń medycznych na człowieku i zwierzętach, kwestie moralne związane z przeszczepem narządów, definicją zdrowia, życia i śmierci (eutanazja, przerywanie ciąży), sztuczne zapłodnienia, sterylizacja, diagnostyka prenatalna (metody inwazyjne, doświadczenia na płodach, eugenika, klonowanie człowieka)
Istotą dziedziny bioetyki jest ograniczenie środków medycznych „koszyk medyczny”- niesprawiedliwy podział środków medycznych, Problematyka: kierowanie zachowaniem człowieka zdrowia psychicznego - kwestia moralności związana z ubezwłasnowolnieniem, zachowaniem człowieka, kwestie związane w zakresie sposobów prow

(…)

… ideą jest związek człowieka z otoczeniem, ten związek powinny cechować naturalna równowaga i harmonia. Ten nurt etyki głosi szacunek dla każdej formy życia przy równomiernej powściągliwości człowieka dla własnych potrzeb.
etyka zawodowa - jest to zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi np. etyka nauczyciela, etyka lekarska.
To co różni etykę biznesu od etyki zawodowej to etyka zawodowa koncentruje się na społecznym podziale pracy.
etyka życia publicznego - określa się ją również etyką ……………, dotyczy zagadnień związanych z dwoma obszarami: etyka administracji państwowej, etyka obywatelska.
bioetyka - w sferze zainteresowania bioetyki znajduje się etyka życia ludzkiego. etyka medyczna - zwana też bioterapią, dotyczy…
… klonowania istot ludzkich
4 dziedzina - bioetyka kulturowa - zajmuje się historycznie kulturowymi i społecznymi kontekstami problemów bioetycznych, zajmuje się odbiorem bioetyki klinicznej, etycznej, regulującej
Kwestie związane z nią to:
aborcja - wyróżnia się 4 typy aborcji (jedne etyczne inne nieetyczne)
[ aborcja etyczna - to aborcja spontaniczna (naturalna)]
[aborcja nieetyczna to aborcja sztuczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz