Krajobraz kulturowy - wykłady 1-5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajobraz kulturowy - wykłady 1-5 - strona 1 Krajobraz kulturowy - wykłady 1-5 - strona 2 Krajobraz kulturowy - wykłady 1-5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5 3.04.2013
1.W GP trzeba uwzględnić : obiekty chronionej przyrody i zabytki
2.Formy:
-wpis do rejestru -uznanie za pomnik historii przez prezydenta na wniosek ministra - park kulturowy (Mużakowskich - najstarszy park kulturowy) ustala rada gminy
- miejscowy plan zagospodarowania 3.Generalny konserwator zabytków to wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4.Wojewódzki konserwator to wojewoda i prowadzi Ewidencje, kopie ewidencji ma konserwator miejski lub powiatowy Tworzone są również Biura ochrony zabytków. Ochroną zabytków zajmuje się właściciel (księga wieczysta) lub użytkownik (dzierżawca)
5. Pomoc na utrzymanie zabytków daje wojewoda. Zabytek MUSI BYĆ UŻYTKOWANY ! Powinny być opracowywane plany ochrony zabytków (ale takich nie ma praktycznie)
6.Style w architekturze: * Pierwsi ludzie w Polsce (południe) ok. 8-10 tys lat temu. W Wielkopolsce ok. 3-3.5 lat temu (koczownicy)
* 1500 lat temu- osady: otwarte, domy otoczone… ; obronne
* 700 lat temu : budowle kamienne- preromańskie (wczesno romańskie) X wiek
* XI wiek- styl romański (kamień, obciosywane głazy narzutowe, łuki półokrągłe w oknach); cegła, XII wiek- cegła profilowana * Gotyk - od poł XIII do XV wieku - nie tynkowane , łuk ostry w oknach- dużo budowali krzyżacy *Renesans- koniec XV wieku, początek XVI, we Włoszech , budowano mało, przebudowa Wawelu, budowa Ratuszu w Poznaniu
*Barok - przepych, ozdoby *Rokoko-późny barok, ok. poł XVIIIwiek- siedziby magnackie, rogale na ścianach
*Klasycyzm- koniec XVIII, pocz XIX
* XIX wiek- historyzm, elekcyzm- naśladowanie innych styli „neo”
*secesja- koniec XIX pocz XX , linearne kształty, nawiązywanie do róznych motywów np. gołe panie , zwierzęta , ludzie *modernizm- XX wiek, żelbeton, beton ćwiczenia 13 marca, terenówka 17 kwietnia? 16 30 przed ratuszem
kolokwium 8.05 1 i 2 gr 13.15, 15.00 3,4 i 5 gr + prac zaliczeniowa
27 marzec, 3 i 17 kwiecień konsultacje !!! katedra mechaniki i budowy maszyn Wykład 2 6. 03.2013
Podział podstawowy:
1. Środowisko naturalne (las) 2. Elementy antropogeniczne historyczne (kościoły)
3. Elementy antropogeniczne współczesne (budynki)
ad.1 - obiekty związane z budową geologiczną i geomorfologiczną np. góry
- krajobraz i punkty widokowe
- wody powierzchniowe: morza (3/5 kuli ziemskiej), rzeki, jeziora ( woda stojąca) (+ sztuczne zbiorniki wodne)
-flora- rośliny ( bory: iglaste i lasy: liściaste)
-fauna (zwierzęta żyjące na wolności ), ponad 500 gat zwierząt w Polsce, bobry niszczą, kormorany jedzą za dużo ryb, wilki= odstrzał, 23% lasy w Wielkopolsce , 3 % prywatnych , głównie lasy państwowe ! w Niemczech państwo lasy kupuje
- obiekty przyrody chronionej :
ochrona gatunkowa : obejmuje ochronę pewne zwierzęta i rośliny niezależnie od miejsca występowania np. cis, limba , 300 gat zwierząt ochrona terytorialna
- Parki Narodowe: (utworzenie- Rada Ministrów) park yellowstone 1872, 23 w Polsce pierwszy to tatrzański i białowieski, własność Skarbu Państwa, nie można robić inwestycji ,
1800 hektarów- 60 tys hektarów
akacja- roślina obca.
- rezerwaty:
- parki krajobrazowe: utworzone przez sejmik województwa, różni właściciele, specyficzny krajobraz gdzie nie jest zabroniona działalność człowieka ale jest zasada zrównoważonego rozwoju np. huta ołowiu nie powinna być w tym parku; 150 w Polsce, 13 w Wielkopolsce, Lednicki Park Kulturowy
- użytki ekologiczne: tereny warunkowej ochrony, półrezerwaty
- obszary chronionego krajobrazu: półparki krajobrazowe
- obszary 2000: przez UE
- pomniki przyrody: np. drzewa, które z jakiejś przyczyny są zabytkami np. dęby rogalińskie
- parki miejskie i wiejskie
- parki dworskie
Wykład 1 27.02.2013
Dr inż. Włodzimierz Łęcki
Środowisko kulturowe czyli krajobraz kulturowy Pojęcie krajobraz kulturowy wprowadził Edmund Małachowicz (Wrocław)
Środowisko kulturowe : Na krajobraz kulturowy składa się przekształcona przez niego przyroda oraz udział i praca rąk ludzkich (to co człowiek stworzył ręcznie i duchowo)
Elementy środowiska kulturowego :
Przyroda (naturalne)
- nieprzekształcona przez człowieka np. Parki Narodowe
- przekształcona przez człowieka np. Park Sołacki, Cytadela
Elementy antropogeniczne i historyczne
- dzieła muzyki i malarstwa
Elementy antropogeniczne współczesne
- kilkanaście lat temu
- współczesne
-nowa sfera duchowa
-kultura, malarstwo, teatry…
4. Środowisko musi mieć na uwadze możliwości finansowe. Reasumując krajobraz kulturowy to wszystko to co nas otacza zarówno w sferze kulturalnej jak i duchowej Wykład 4 20.03.2013
Ochrona zabytków- ochrona elementów antropogenicznych
Budowla- dzieło rąk ludzkich, w sposób trwały połączony z gruntem np. zwykły kołek w ziemi
Podział
- budynki- budowle mające wyodrębnioną przestrzeń użytkową mającą ściany i strop potrzebne -budowla inżynierska- inne budowle- nie mające wyodrębnionej przestrzeni użytkowej pozwolenie na bez ścian lub stropu np. drogi, wiadukty, mosty, tunele, linie energetyczne budowę - elementy małej architektury- pomniki, kojce, proste ogrodzenia, elementy infrastruktury przydomowej- trzepak ( zgłoszenie tylko do wydziału budownictwa gminy ) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 23.07.2003
Zabytek- to nieruchomość lub rzecz ruchoma (np. obraz, rzeźba) ich część lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową Zabytek nieruchomy- nieruchomość , część lub zespół nieruchomości o walorach wymienianych wcześniej Zabytek ruchomy- część ruchoma, nie związana bezpośrednio z nieruchomością
Zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący na powierzchni lub pod ziemią lub pod woda; związany z dawnym osadnictwem, znajdujący się pod ziemią lub pod woda , związany z dawną działalnością człowieka np. grodzisko, Biskupin Gród- osada obronna, otoczona murami lub palisadą Grodzisko- pozostałość teraz po grodzie
Obiekty zabytkowe, aby były zabytkami muszą znaleźć się w ewidencji zabytków Ochrona zabytków:
-polega na zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych - zapobieganiu zagrożeniom, które mogą stworzyć uszczerbek w zabytku
- udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku
-przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub wywożeniu za granice
-uwzględnienie zdań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Opieka nad zabytkami:
- spoczywa na właścicielach lub użytkowniku obiektu
-doprowadzenie prac konserwatorskich
-właściwe zabezpieczenie zabytków i otoczenia
- korzystanie z zabytku -popularyzacja wiedzy o zabytku Degradacja zabytków
- niszczenie fizyczne- użytkowanie, pogoda, warunki atmosferyczne
- niszczenie moralne (użytkowanie) - nieprzydatność użytkowa obiektów do współczesnych czasów
Wykład 3 13. 03.2013
17 kwietnia 16. 30 Katedra na Ostrowie Tumskim Konsultacje: 3. 04 godz. 13.45- 14. 30 ; 17.04 godz. 15-16
Kolokwium i praca 9 maj 14.45
2. Elementy antropogeniczne Zabytki architektury i urbanistyki
-katedry, zamki
Obiekty archeologiczne
-tereny badań archeologii a także, miejsca rac archeologicznych, grodziska
- człowiek 6-7 tys lat temu, koczownik, stare noże , narzędzia
Kultura ludowa i układy ruralistyczne
- urbanistyka- nauka o planowaniu miast
-ruralistyka- nauka o planowaniu wsi
Zabytki techniki -np. wiatrak drewniany (koźlak- obracany do strony wiatru)
-młyny wodne
Muzea i skanseny
- muzea - 1000 w Polsce , skanseny 120
-muzeum- jednostka kultury gromadząca elementy sztuki lub historii
-skansen-muzeum gromadzące obiekty historyczne na wolnym powietrzu np. nad j.Legnickim
-muzea narodowe-3 muzea- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miejsca historyczne
-pomnik powstańców Wielkopolskich -katedra gnieźnieńska
-płyta Kościuszki w Krakowie - Śmiełów 3. Elementy antropogeniczne współczesne
Obiekty architektury i urbanistyki
-okrąglak w Poznaniu , stary browar Obiekty przemysłowe i komunikacji
- Adamów k. Turku, Pątnów k. Konina
Obiekty i imprezy kultury
- Stuben= ring, zamek, opera
- festiwal Malta
-przeglądy chórów
Obiekty i imprezy sportowe
-stadion przy Bułgarskiej, zespół obiektów nad J. Maltańskim
Obiekty nauki i szkolnictwa
- kampus na Morasku
-budynki Politechniki nad Wartą
-kampus Akademii Medycznej na Przybyszewskiego Obiekty administracji
-gmach Urzędu Wojewódzkiego Z DZIEJÓW BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY W WIELKOPOLSCE
Pierwsze budowle 3 tys. Lat temu z drewna :drewniany Biskupin na wyspie Jeziora ; kurnie- chaty bez okien i komina. Z Okresu brązu, Łużycka
Skansen na Legnicy- dom mieszkalny 10 wiek- kamień palny - fragment katedry Poznańskiej - styl przedromański (wczesno romański)
Styl romański- regularny kształt , obrabiane kamienie polne w kostki Katedra w Kruszwicy - piaskowiec+ kamienne kostki , ozdobne portale z absydami , kościół w strzelnie 13 wiek- cegła: katedra w Gnieźnie , architektura gotycka, siedziba archidiecezji w roku 1000 - ceglane , łuk ostry, sklepienia krzyżowe


(…)

… na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Utworzenie parku kulturowego ( obszar związany z ukształtowaniem (?)antropogenicznym jak i historycznym Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ukąłdy urbanistyczne i ruralistyczne podlegające ochronie)
Wykład 3 13. 03.2013
17 kwietnia 16. 30 Katedra na Ostrowie Tumskim Konsultacje: 3. 04 godz. 13.45- 14. 30 ; 17.04 godz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz