Krajobraz kulturowy

note /search

Krajobraz kulturowy - wykłady 1-5

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Krajobraz kulturowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

Wykład 5 3.04.2013 1.W GP trzeba uwzględnić : obiekty chronionej przyrody i zabytki 2.Formy: -wpis do rejestru -uznanie za pomnik historii przez prezydenta na wniosek ministra - park kulturowy (Mużakowskich - najstarszy park kulturowy) ustala rada gminy - miejscowy plan zagospodarowania 3.Genera...