Obszar chronionego krajobrazu

Ustawa z dnia 16 października 1991

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

chronionego krajobrazu. System ten stanowi wzajemnie dopełniający się układ przestrzenny, a jego dodatkowym...

Administracja ochrony przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu pomniki przyrody stanowiska dokumentacyjne użytki ekologiczne...

Mosty z drewna litego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

tylko w parkach, obszarach chronionego krajobrazu oraz w rejonie obiektów zabytkowych. Są one niekiedy sta­wiane...

Obszary chronione w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

chronionego krajobrazu Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający...