Obszar chronionego krajobrazu

note /search

Ustawa z dnia 16 października 1991

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

chronionego krajobrazu. System ten stanowi wzajemnie dopełniający się układ przestrzenny, a jego dodatkowym...

Administracja ochrony przyrody

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu pomniki przyrody stanowiska dokumentacyjne użytki ekologiczne...

Obszary chronione w Polsce

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

chronionego krajobrazu Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający...