Teoria geografii turystyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria geografii turystyki - strona 1

Fragment notatki:

8. TEORIA GEOGRAFII TURYSTYKI a) Przedmiot ( Analiza form i relacji przestrzennych zjawisk turystycznych oraz związanych z nimi procesów oddziałujących na przestrzeń ) b) Cel badawczy ( stworzenie podstaw teoretycznych do podejmowania właściwych decyzji w świadomym kierowaniu ruchem turyst. przy uwzględnieniu jego aspektów środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, ekologicznych.) c) Związki geografii turyst. z innymi dyscyplinami naukowymi (Geologia, Geodezja, Geofizyka, Geografia) d) Kierunki badawcze : a ) Formalny - Badania obejmują krajobraz jak i widoczne w nim formy antropogeniczne b) Funkcjonalny - Badania dotyczą współzależności zachodzących pomiędzy podmiotem ruchu, czyli turystą, a przedmiotem - przestrzenią turystyczną c) Historyczno - genetyczny - To historyczne spojrzenie na problemy d) Ekologiczny - Przedmiotem zainteresowania jest człowiek w jego środowisku geograficznym ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE - Wynik działalności człowieka mającej na celu przystosowanie przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. W ALORY wypoczynkowe ( zimowe walory , walory letnie ), krajoznawcze , specjalistyczne ATRAKCJE - naturalne , stworzone przez człowieka , kulturowe , społeczne Sezonowość turystyczna - Sezon ogólnorekreacyjny , kąpielowy , zimowy HIERATCHIA JEDNOSTEK PRZESTRZENN YCH W BADANIACH GEOGRAFII TURYSTYKI Przestrzeń turystyczna - jest to część przestrzeni geograficznej (społeczno-ekonomicznej) w której zachodzą zjawiska turystyczne”
Region turystyczny
Rejon turystyczny
Miejscowość turystyczna
10. TYPY PRZESTRZENI TURYSTYC ZNEJ a) przestrzeń eksploracji turystycznej - odkrywanie nowych terenów dla potrzeb działalności turystycznej ( mała skalą ruchu turystycznego . niewielką uciążliwością ekologiczną , brak stałych urządzeń) b) Przestrzeń penetracji turystycznej forma ruchu turystycznego o znacznej skali i rozmiarach, której motywem są cele poznawcze realizowane najczęściej, zagospodarowana jest w stopniu niewielkim i ułatwiającym turyście poznanie i krótkotrwały pobyt
c) Przestrzeń asymilacji turystycznej - Dotyczy sfery społecznej i kulturowej i wymaga bliskiego kontaktu turysty z miejscowością społeczną d) Przestrzeń kolonizacji turystycznej - proces trwałego zajmowania i zagospodarowywana przez obiekty turystyczne nowych ziem. e) Przestrzeń urbanizacji turystyczne - Powstaje ona z części przestrzeni kolonizacji turystycznej i jest wynikiem przenoszenia się mieszkańców miast na uprzednio skolonizowane obszary wiejskie. KRYTERIA DELIMITACJI (WYDZIELENIE

(…)

…) Pojezierze Mazurskie- Poj. Brodnickie, Iławskie, Olsztyńskie, Mrągowski, Kraina Wielkich Jezior, Ełckie, Suwalskie
d) Pojezierze Wielkopolskie-Poj.Lubuskie, Międzychodzko-Sierakowskie , Leszczyńskie, Poznań i okolicePoj.Gnieźnieńskie, Włocławsko-Gostyńskie
e) Wyżyna Małopolska-Jura Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie, Zagłębie Staropolskie
f) Sudety-Góry Izerskie, Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze, Góry Kamienne i Wałbrzyskie,Sowie, Opawskie, Ziemia Kłodzka
g) Karpaty-Beskid Śląski,Żywiecki, Mały, Makowski, Sądecki ,Niski, Podhale, Orawa, Spisz, Pieniny,Tatry, Gorce, Beskid wyspowy, Bieszczady, Pogórze Karpackie
MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA-,, jednostka osadnicza (miasto, osiedle, wieś), która ze względu na walory i zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność transportową stanowi punkt docelowy…
… kultury duchowej stanowiący przedmiot zainteresowań turystów”Funkcje:dokumentacyjno-ochronne, naukowe, poznawcze, dydaktyczno-wychowawcze, estetyczne, rekreacyjne Flora:
Unikalność i niepopularność np. (Car-dąb) Puszcza Białowieska - Dąb Bartek w Bartkowie k/Kielc
Sekwoja - drzewo mamutowe Glinna k/Szczecina Fauna: Wiele stanowisk żubrów w kompleksach leśnych Puszcza Białowieska Bieszczady
Puszcza…
…, Szklarku, Wilczki(Międzygórze)
Źródła rzek- Łyny, Wywierzysko, Lodowe Kiry
Jaskinie i groty- Wielka Śnieżna w Tatrach, Jaskinia Mroźna, Jaskinia Łokietka, Jaskinia Raj, Groty Mechowskie, Grota Kryształowa
Głazy narzutowe i głazowiska
Pojezierze Pomorskie- Tychowo
Pojezierze Mazurski- Fulda
Pobrzeże Bałtyckie- Puck
Zwady Mszczonowskie- k/Łodzi
Inne obiekty geologiczne Kotły Tatrzańskie i Sudeckie
Wydmy…

Zabytki działalności gospodarczej techniki
Współczesne imprezy kulturowe
Miejsca pielgrzymkowe
Miejsca pielgrzymkowe-Częstochowa, Niepokalanów, Kalwaria Zebrzydowska, Stary Licheń, Gietrzwałd - Pojezierze Mazurskie, Święta Lipka - Pojezierze Mazurskie, Międzygórze - Masyw Śnieżnika, Kodeń, Bardo Śląskie - Dolny Śląsk, Wambierzyce - Dolny Śląsk, Góra Świętej Anny - Śląsk Opolski, Piekary Śląskie - Górny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz