Filozofia a religia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia a religia - strona 1 Filozofia a religia - strona 2

Fragment notatki:

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron.
Filozofia a religia Religia i filozofia nie mają nic ze sobą wspólnego Problemy filozofii znajduje się na płaszczyźnie, która nie ma żadnych punktów wspólnych z płaszczyzną religii. Problemy religii nie są problemami filozofii, problemy filozofii nie są problemami wiary. Każda z tych dziedzin ma swoją własną prawdę (neopozytywizm). Między filozofią a religią zachodzi sprzeczność Filozofia i religia to dwa sposoby odnoszenia się człowieka do rzeczywistości i dwa sposoby bycia, które wzajemnie się wykluczają. Nie jest możliwe, aby ktoś był konsekwentnym filozofem a jednocześnie człowiekiem religijnym. Nie do pomyślenia jest również sytuacja, aby człowiek naprawdę religijny mógł być filozofem. Dwie możliwości:
pogardzanie filozofią z pozycji religii (Luter , Kierkegaard).
deprecjonowanie religii z punktu widzenia filozofii (Marks, Nietzsche, Freud)
Filozofia i religia tworzą jedność Dwie możliwości:
od strony religii - „credo ut intelligam” (św. Augustyn). Dopiero wiara czyni możliwą prawdziwą filozofię. od strony filozofii - filozofia próbuje zredukować religię do filozofii i uzasadnić ją metodą wiedzy naukowej. Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio przypomina jasno, że zadaniem rozumu nie jest wydawanie opinii o treściach wiary; naturalne władze poznawcze nie są w stanie się tego podjąć, ponieważ nie są do tego odpowiednio przystosowane. Niejednokrotnie rozum ludzki podejmuje się oceny samej zawartości Objawienia, co prowadzi najczęściej do stworzenia religii naturalnej czy filozoficznej. Takie próby bywały niejednokrotnie podejmowane w dziejach myśli ludzkiej. Tekst encykliki wspomina o konkretnych próbach pojawiających się zwłaszcza w ubiegłym stuleciu: „niektórzy przedstawiciele idealizmu starali się na różne sposoby przekształcić wiarę i jej treści, nawet tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w struktury dialektyczne, poddające się pojmowaniu racjonalnemu”. Oczywiście chodzi tutaj o filozofię G. W. F. Hegla i jego podporządkowanie religii myśli ludzkiej. Innym myślicielem o podobnych tendencjach, o którym encyklika już bezpośrednio nie wspomina, był z pewnością I. Kant. W jego myśli filozoficznej religia została podporządkowana systemowi moralności.
Filozofia i religia wzajemnie się wzbogacają jako dwie odrębne dziedziny .
Są do siebie niesprowadzalne, ale obie są potrzebne człowiekowi. Filozofia opierając się na dociekaniu intelektualnym próbuje pojąć świat, człowieka i Boga. Ponieważ jednak intelekt nic jest w stanie przeniknąć tajemnicy bytu świata, człowieka i Boga do końca, dlatego potrzebuje pomocy Objawienia. FR, 42.
FR, 46.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz