Objawienie - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Objawienie - definicja i rodzaje - strona 1 Objawienie - definicja i rodzaje - strona 2

Fragment notatki:


OBJAWIENIE Teologia - krytyczna refleksja nad Objawieniem. Zatem zagadnienie objawienia należy do istoty zag. Teologicznych.


Teologia fundamentalna zajmuje się faktem objawienia. Stawia pytanie czy objawienie jest faktem realnym, czy istnieje. Po ustaleniu historyczności Jezusa poszukujemy niezwykłości osoby Jezusa. Jeżeli jest On osobą niezwykłą i wiarygodną to pytamy czy w Jezusie mógł objawić się Bóg. Co to jest Objawienie. Bóg wchodzi w kontakt z człowiekiem poprzez objawienie. Mamy wiele takich przykładów w Biblii. Bóg samo objawia się. Przy objawieniu mówi się bardziej o teologicznym punkcie wyjścia, mniej o antropologicznym. W ujęciu antropologicznym mówimy, że to człowiek szuka Boga, znajduje Go. Nie jest to jednak pełne ujecie. Może ono doprowadzić do ateizmu antropologicznego. Trzeba powiedzieć, że człowiek szuka Boga ale Bóg zwraca się do człowieka wcześniej. Ujęcie teologiczne, mówi, że to Bóg zwraca się do człowieka, objawia mu się, daje się poznać jako pierwszy.


Dz. 14 Bóg nie czeka biernie na człowieka ale wychodzi do niego. W teologii katolickiej przez Objawienie rozumie się ujawnienie się Boga w rozmaitych znakach (w szerokim znaczeniu , przez wszystkie czasy). Bóg uja3wnia się w tych znakach, ukazuje swoją ekonomię zbawczą , oraz dokonuje pewnych czynów . Czyny te są znakami Bożymi.


Charakter znakowy Objawienia

Współcześnie przejmuje się, że historia zbawienia rozpoczyna się od stworzenia świata a nie od pierwszego człowieka. Jednocześnie twierdzi się, że pierwszym rodzajem objawienia jest objawienie przez dzieła stwórcze - objawienie w stworzeniach i przez stworzenia (objawienie kosmiczne, dawniej objawienie naturalne). Do tego rodzaju objawienia zalicza się fenomeny świata fizycznego, człowieka, historii. Drugi rodzaj - objawienie chrześcijańskie. Trzeci rodzaj - objawienie eschatologiczne. Objawienie Boga w stworzeniach i przez stworzenia. W świecie i przez świat W człowieku i przez człowieka Serce i umysł


Sumienie

Język i mowa ludzka w historii i przez historię Ten rodzaj objawienia ma początek ale się jeszcze nie skończył. Objawienie w Chrystusie i przez Chrystusa. Ten rodzaj ma swój początek , (w chwili objawienia się Jezusa Chrystusa lub w chwili Zwiastowania). Historycznie ono się skończyło, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że trwa do tej pory(obecność Chrystusa pośród swego ludu w postaci duchowej).


Objawienie eschatologiczne

Ono istnieje, ale nie powszechnie. Tzw. visio beatifica. Widzenie błogosławionych. Niektórzy uważają, że zacznie się ono po śmierci. Jednak takie wizje obecności Boga występują w stanach mistycznych u niektórych świętych (za ich życia). Globalnie występuje ono po śmierci a czasami może wystąpić za życia człowieka.
(…) …, która szuka ostatecznych racji istnienia bytu - filozofia realistyczna).
Stawia się pytania o racje całej rzeczywistości, czy są one w niej czy poza nią. Jeśli te racje nie tkwią w tej rzeczywistości to muszą one być poza nią - w bycie absolutnym. Dlatego przyjmuje się istnienie bytu koniecznego. Filozofia w swoich rozważania podejmuje te problemy. Może przyjąć różne aspekty istnienia tej rzeczywistości…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz