Apologia i dziennikarstwo

note /search

Klasyfikacja i analiza najwcześniejszych świadectw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3416

dr Przemys_aw Artemiuk. Notatka składa się z 12 stron. 2. Klasyfikacja i analiza najwcześniejszych świadectw W przedstawionych w poprzednim punkcie zarzutach najczęściej neguje się albo starożytność świadectw, albo ich wiarygodność historyczną. W tej sytuacji podstawowym zadaniem apologii staje s...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1932

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...

Apologia i dziennikarstwo - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

Apologia i dziennikarstwo Zagadnienia egzaminacyjne - semestr II 1. Krzyż jako znak wiarygodności chrześcijańskiej (krzyż w dziejach apologii; wiarygodność historyczna krzyża; miejsce krzyża w samoświadomości

Apologia i dziennikarstwo - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204

Apologia i dziennikarstwo 1. Przyjrzyj się obrazowi nr 2, spróbuj odnieść go do naszych wykładów i dokładnie opisać. Bazylika świętego Piotra w Rzymie została zbudowana na terenie cyrku Nerona i Gajusa. Na obrazie widzimy „zarysy” tego cyrku Maximusa . Na terenie zostały przeprowadzone wykopalisk...

Refleksja historyczno-teologiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

dr Przemys_aw Artemiuk. Notatka składa się z 6 stron. 3. Refleksja historyczno-teologiczna Nikt nie był świadkiem samego aktu Zmartwychwstania Jezusa - Ewangelie kanoniczne nie relacjonują takiego wydarzenia. Zachodzi więc trudność z wpisaniem go w sekwencję historyczną: ukrzyżowanie - śmierć - Z...

Istota Zmartwychwstania Chrystusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

dr Przemys_aw Artemiuk. Notatka składa się z 2 stron. 4. Istota Zmartwychwstania Chrystusa W Katechizmie Kościoła Katolickiego stwierdza się, że "Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chr...

Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1582

WIARYGODNOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA 1. Podstawowe zarzuty - próby wyjaśnienia naturalistycznego i ich krytyka (Zarzut oszustwa, letargu, wizji subiektywnych (halucynacji) i zarzuty krytyczno-literackie) ; 2. Klasyfikacja i analiza najwcześniejszych świadectw (krótkie formuły wiary i a...

Apologia i dziennikarstwo - pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365

1)Deizm opiera się na zasadach(wymień 3 )- 3 pkt 2)Zasadnicze tezy postmodernizmu światopoglądowego ( znów 3)- 4 pkt 3)Podaj Biblijne i teologiosystematyczne przesłanki uznania hipotezy ewolucji((P.Tellhard de Chardin)- 6 pkt 4)Zapis „Annales” Tacyta o chrześcijanach dotyczy…r., a został napisany...

Interpretacja obrazu - apologia i dziennikarstwo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Apologia i dziennikarstwo 1. Przyjrzyj się obrazowi nr 2, spróbuj odnieść go do naszych wykładów i dokładnie opisać. Bazylika świętego Piotra w Rzymie została zbudowana na terenie cyrku Nerona i Gajusa. Na obrazie widzimy „zarysy” tego cyrku Ma...

Credo korynckie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2310

2. Credo korynckie (wyznanie wiary) znajduje się w 1 Kor 15, 3b-5. Św. Paweł otrzymał je prawdopodobnie od chrześcijan w Jerozolimie lub w Antiochii Syryjskiej. O tym, że jest ono tworem przedpawłowym świadczy wstęp, gdzie Paweł stwierdza: „przypominam wam bracia