Apologia i dziennikarstwo - strona 2

note /search

Cuda - opis, pojęcie i weryfikacja cudów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

5. Wg JP II - sposób bytowania, życia, właściwy tylko człowiekowi, to wszystko, przez co człowiek bardziej „jest”, przez co staje się bardziej „sobą”. 6. Podaj 5 punktów krytycznych dzielących islam i chrześcijaństwo: a) radykalna negacj...

Apologia i dziennikarstwo - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

8. Co wiesz o „egegertai” z 1 Kor ( 3 znaczenia, kontekst czasownikowy): Znaczy to tyle, co: „Zmartwychwstał” Tylko ten czasownik ma formę czasu przeszłego dokonanego. (Perfectum). Wyra...

Znaczenia ofthe w Credo Korynckim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

13. Przedstaw znaczenia ofthe w Credo Korynckim Odnosi się wprost do chrystofanii. Jest szczególnie dobrany: a) w Starym Testamencie termin nie oznacza wizji prorockich, lecz zbawcze Objawienie Boga. b) Nowy Testament używa zwrotu ofthe tylko w szczególnych przypadkach: objawienia anioła Zacharia...

Apologia i dziennikarstwo - pytania i rozwiązania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

19. Na przykładzie kilku tekstów biblijnych wskaż najważniejsze wymiary preegzystencji Chrystusa. Wyprowadź wniosek. a) progezystencja Jezusa - pełnienie woli ojca służba dla braci. Życie dla.. b) Mk 10, 45 Bo Syn Człowieczy nie przyszedł...

Apologia i dziennikarstwo - pytania i odpowiedzi - Biblia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

24. Podaj 4 najważniejsze różnice, zachodzące między Jezusem a Buddą. a) Budda w decydującym momencie zwraca się ku wnętrzu / Chrystus przechodzi od życia ukrytego do publicznego, zwracając się do świata z mocą jemu tylko właściwej bliskości z Bogiem b) istotą nauki Buddy jest mechanistyczne rozumi...

Apologia i dziennikarstwo - opracowanie - test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

*Zbij jak rasowa publicystka zarzut letargu, dotyczący podważenia historyczności Zmartwychwstania Jezus niby umarł pozornie, a jego wyjście z grobu było tylko przebudzeniem się z letargu wskutek balsamowania ciała, chłodu panującego w

Cud 0 jego określenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Cud Uważano, że cud jest nadzwyczajną ingerencją Boga w naturę - tak było wcześniej. Różnie określano cuda. Często według obowiązujących prądów myślowych. Dwa określenia cudu: Św. Augustyn - mówi, że cud jest to fakt nadzwyczajny, który wywołuje zdziwienie i przez to budzi zainteresowanie sprawami ...

Tradycyjny i współczesny podział cudów Jezusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Tradycyjny i współczesny podział cudów Jezusa. Tradycyjny podział cudów: uzdrowienia, wskrzeszenia, wypędzenia złych duchów, cuda wobec natury fizycznej cuda towarzyszące Jezusowi Współczesne podziały cudów Jezusa: a) Menoud i George : antropologiczne (człowiek) i fizyczne (przyroda) b) Theisse...

Cud - pojęcie i rozpoznanie cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Rozpoznanie cudu. Czy dane zjawisko nadprzyrodzone jest cudem? Jest to zagadnienie centralne. Jeśli zdarzenie jest cudem to ma charakter nadprzyrodzony. Jak to zbadać? Dawna apologetyka pojmowała cud bardziej racjonalnie, naukowo. Jednak nale...

Funkcje i celowość cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Funkcje cudu Objawieniowa - w działaniu niezwykłym Jezus przekazuje prawdę, że jest Mesjaszem. Jezus ma moc i ją wykorzystuje. Objawiają Mesjasza i potwierdzają, że nim jest. Cud stanowi część objawienia. Należy go rozpatrywać w związku ze Słowem Bożym. Jest stopniem wiarygodności objawienia, ale ...