Znaczenia ofthe w Credo Korynckim

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenia ofthe w Credo Korynckim - strona 1 Znaczenia ofthe w Credo Korynckim - strona 2

Fragment notatki:


13. Przedstaw znaczenia ofthe w Credo Korynckim Odnosi się wprost do chrystofanii. Jest szczególnie dobrany: a) w Starym Testamencie termin nie oznacza wizji prorockich, lecz zbawcze Objawienie Boga. b) Nowy Testament używa zwrotu ofthe tylko w szczególnych przypadkach: objawienia anioła Zachariaszowi, ukazania się Mojżesza i Eliasza w scenie Przemienienia, aniołów przy Zmartwychwstaniu. Istnieją 3 możliwości przekładu tego czasownika w „Credo”: - „Pan dał się widzieć” - „Pan ukazał się” - „Pan stał się widzialny na mocy woli Bożej” 14.Na czym polega argument ze „świadectwa kobiet” w narracjach ewangelistów o pustym grobie? Jak przekazują wszyscy ewangeliści o świcie „pierwszego dnia po szabacie” do grobu Jezusa udały się kobiety. Kobiet było prawdopodobnie kilka - nawet wg relacji Janowej, gdzie do grobu udaje się tylko Maria Magdalena, w pewnym momencie mówi ona: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wg Marka, kobiety szły, żeby namaścić ciało, wg Mateusza, aby „obejrzeć grób”. Łukasz nie określa wprost celu odwiedzin grobu, ale także u niego kobiety idą „niosąc przygotowane wonności”. Ewangeliści, jak widać, nie starają się harmonizować, swoich opisów. Ze strony historycznej jest pewne to, że pusty grób rzeczywiście odkryły kobiety. Gdyby narracja była fikcją, roli świadków tego najważniejszego wydarzenia nie przyznawano by kobietom, ich świadectwo, bowiem było bez znaczenia. Od kobiet nie wolno było przyjmować żadnych zeznań, ze względu na lekkomyślność ich płci. Może, dlatego na oficjalnej liście 1 Kor 15 5-8 kobiety nie występują. W ten sposób rodzący się Kościół chronił swoją wiarygodność. 15. Trójstopniowa hierarchia - dwa stopnie uczestnictwa w kapłaństwie, wyjaśnij. a) biskupi, prezbiterzy, diakoni b) dwa stopnie to episkopat i prezbiterat 16. Podaj interpretację ewangelicką Mt 16,17-19: „Ty jesteś Piotr - skała i na tej skale zbuduje kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą” Piotr pełni funkcję fundamentu wspólnoty eklezjalnej. „Pierwszy” w gronie 12 i „skały” Kościoła. Spoczywa na nim szczególna odpowiedzialność za wzrastanie królestwa Bożego w ludzkie serca i historię ludzkości. 17. Co jest najważniejsze dla kościoła? Dla kościoła najważniejszy jest zawsze człowiek i jego godność, a człowiek to podstawa demokracji, ekonomii i gospodarki. 18. Polityka a kościół. W polityce kościół ma twarde zdanie na temat: aborcji, eutanazji, małżeństwa i rodziny (monogamia dwóch płci), praw do wolności wychowywania dzieci, wolności religijnej, rozwoju ekonomicznego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz