Apologia i dziennikarstwo - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apologia i dziennikarstwo - omówienie - strona 1

Fragment notatki:


Apologia i dziennikarstwo 1. Przyjrzyj się obrazowi nr 2, spróbuj odnieść go do naszych wykładów i dokładnie opisać. Bazylika świętego Piotra w Rzymie została zbudowana na terenie cyrku Nerona i Gajusa. Na obrazie widzimy „zarysy” tego cyrku Maximusa . Na terenie zostały przeprowadzone wykopaliska. Były dwie fazy. I Kaas - odkrycie pustego grobu. II Guarducci odnalazła grecki napis Petr-eni („Piotr jest tutaj”). Pod tym napisem odkryto zwłoki mężczyzny 60-70 lat, miał ok.164-168 cm wzrostu, zwłoki te przebywały tu prawdopodobnie od 67r. do 29.06. 258 r., Wobec takiej informacji profesor Guarducci uznała, że może tu chodzić o szkielet św. Piotra. Przyjęła następującą wersję: kiedy robotnicy Konstantyna otworzyli grób Piotra, znaleźli jego szkielet pokryty ziemią. Nie chcąc uszkodzić relikwii, wyjęli całe znalezisko i umieścili ziemię i kości, tak jak je znaleźli, w nowym grobie.
2. Credo korynckie (wyznanie wiary) znajduje się w 1 Kor 15, 3b-5. Św. Paweł otrzymał je prawdopodobnie od chrześcijan w Jerozolimie lub w Antiochii Syryjskiej. O tym, że jest ono tworem przedpawłowym świadczy wstęp, gdzie Paweł stwierdza: „przypominam wam bracia ewangelię, którą wam głosiłem i którą przyjęliście. W credo występuje „trzeciego dnia”, który dla pierwszych chrześcijan miał przynajmniej 3 znaczenia :
(„hemera te trite”- trzeciego dnia)
a) w znaczeniu historycznym zwrot sugeruje, że Zmartwychwstanie było zapowiadane na „trzeci dzień”, „krótko po śmierci i tak też się dokonało - trzeciego dnia kobiety odkryły pusty grób i rozpoczęły się objawienia Zmartwychwstałego. b) w znaczeniu historiozbawczym zwrot ten wyraża prawdę, że Zmartwychwstanie było wydarzeniem przełomowym, niosącym ze sobą zwrot w dziejach zbawienia: -Abraham składa „trzeciego dnia” ofiarę z baranka na górze Moria.
- „Trzeciego dnia” miało miejsce zawarcie przymierza na Synaju.
-Także Konasz zostaje „trzeciego dnia” wyrzucony z wnętrzności „wielkiej ryby”
-W Ew. Janowej „trzeciego dnia” odbyło się wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus „objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.
c) w znaczeniu antropologicznym (zgodnie z przekonaniem żydowskim, czwartego dnia po śmierci następuje rozkład ciała, czyli skoro J.Ch. zmartwychwstał 3 dnia to jego ciało nie uległo zepsuciu)
Credo Korynckie to wyznanie wiary przekazane przez św. Pawła w 1Kor 15, 3b-5, stwierdza ono, że według pism Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał (dosłownie zbudził się) i ukazał (dosłownie dał się widzieć) najpierw samemu Piotrowi (Kefasowi), a potem całemu gronu Dwunastu.


(…)

… tego, z którego woli istnieje wszystko, co istnieje. Kościół, który przewodzi w krainie Rzymian, godny Boga, godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny powodzenia, godny czystości i przewodzący w miłości. Naznaczony prawem Chrystusa i imieniem ojca. 12. Papież Biskup rzymski, który ze względu na szczególną właściwość swojej stolicy sukcesje posłannictwa Piętrowego. Posiada jedyną w swoim rodzaju misję i odpowiedzialność pasterską za jedność wszystkich Kościołów lokalnych pełniąc z woli Chrystusa posługę stróża komunii kościołów i urząd głowy kolegium biskupów.
13. Przedstaw znaczenia ofthe w Credo Korynckim Odnosi się wprost do chrystofanii. Jest szczególnie dobrany: a) w Starym Testamencie termin nie oznacza wizji prorockich, lecz zbawcze Objawienie Boga. b) Nowy Testament używa zwrotu ofthe…
… się o ich świadectwie, a pomija się je w oficjalnym wyznaniu, gdzie jako gwaranci wydarzenia występują Piotr i Dwunastu (to wyjaśnia niezasadność podejrzenia o legitymizację władzy Piotra i Dwunastu)
c) w świadectwach nie precyzuje się, ile czasu Jezus ukazywał się po Zmartwychwstaniu - raz zdaje się to być tydzień (J), innym razem 40 dni (Łk) -> - zapis Janowy objawień jerozolimskich jest schematem teologicznym…
… oraz Zesłaniem Ducha Św. a powtórnym przyjściem Pana. Kościół zrodził się z Paschy Jezusa, jest „wielkością paschalną”
2. Niewątpliwie faktem historycznym jest to, że po śmierci krzyżowej Pana wspólnota uczniów rozproszyła się. Jej ponowne zgromadzenie, a przez nie urzeczywistnienie Kościoła było owocem Zmartwychwstania: Zmartwychwstały Pan ukazuje się tylko uczniom i zleca misję. Zwołana wspólnota czuje…
… i gospodarki. 18. Polityka a kościół.
W polityce kościół ma twarde zdanie na temat: aborcji, eutanazji, małżeństwa i rodziny (monogamia dwóch płci), praw do wolności wychowywania dzieci, wolności religijnej, rozwoju ekonomicznego. 19. Na przykładzie kilku tekstów biblijnych wskaż najważniejsze wymiary preegzystencji Chrystusa. Wyprowadź wniosek. a) progezystencja Jezusa - pełnienie woli ojca służba dla braci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz