Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - strona 1 Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - strona 2 Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - strona 3

Fragment notatki:


WIARYGODNOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA
1. Podstawowe zarzuty - próby wyjaśnienia naturalistycznego i ich krytyka (Zarzut oszustwa, letargu, wizji subiektywnych (halucynacji) i zarzuty krytyczno-literackie) ; 2. Klasyfikacja i analiza najwcześniejszych świadectw (krótkie formuły wiary i aklamacje, rozbudowane wyznania wiary - tzw. Credo korynckie, hymny, pierwotna katecheza apostolska, narracje Ewangelii, wnioski) ; 3. Refleksja historyczno-teologiczna (odniesienia historyczne narracji o pustym grobie; wykazy i typologia chrystofanii) ; 4. Istota Zmartwychwstania Chrystusa (określenie, łaska i wybranie, związek z historią, ciągłość i wypełnienie) „Sprawa Jezusa”, po ludzku sądząc, zakończyła się 7 kwietnia 30 roku na jerozolimskiej Golgocie. Podobnie jak wielu świadków prawdy przed Nim i po Nim, padł On ofiarą kłamstwa, przemocy i okrucieństwa. Słuchając tej informacji, nie sposób jednak nie pytać: jak wyjaśnić szybkie rozprzestrzenianie się wspólnot chrześcijańskich, które już u początków ogarnęły tysiące Żydów i pogan, jeśli Jego życie zakończyło się potworną egzekucją? Jak wyjaśnić to, że w tych wspólnotach czci się Ukrzyżowanego (!) jako żyjącego i zwycięskiego Pana? Uczniowie Jezusa przekazali nam to wyjaśnienie w wielu świadectwach, w których wyróżniają się dwa słowa -klucze: egegertai - Pan "jest wskrzeszony", "zmartwychwstał" i ofthe - Pan "dał się widzieć", "ukazał się". Właśnie świadectwo o spotkaniach z Tym, który "został/ jest wskrzeszony" i "pozwolił/ dał się widzieć", stało się podstawą radosnej i ufnej wiary Kościoła w to, że Jezus Chrystus jest "wczoraj i dziś, ten sam na wieki" (Hbr 13,8) oraz że Jego ofiara została przyjęta jako ofiara za zbawienie świata. "A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał - wołał już na początku św. Paweł - daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. [...]. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli" (1 Kor 15, 14. 20a). Dzisiaj stosunkowo rzadko mówi się o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Czy jednak ucieczka wielu ludzi w stronę magii, horoskopów, sekt i w wiarę w reinkarnację nie jest spowodowana osłabieniem wiary w "Pierworodnego spośród umarłych" i w zmartwychwstanie powszechne? Czy kerygma i duchowość chrześcijańska nie powinny mieć wyraźniej przed oczyma obrazu Chrystusa Zmartwychwstałego, zwycięskiego i miłosiernego Zbawcy? Czy Zmartwychwstanie nie stanowi wciąż potężnego wyzwania dla orędzia Kościoła?
1. Podstawowe zarzuty - próby wyjaśnienia naturalistycznego i ich krytyka Niekiedy w związku z rzekomymi nieścisłościami w opisach wielkanocnych, najczęściej zaś dla obrony niewiary pojawiły się opinie, usiłujące podważyć orędzie Kościoła o Zmartwychwstaniu. Już Ewangelia według św. Mateusza (28, 11-15) relacjonuje świadome kłamstwo ówczesnych władz żydowskich: uczniowie wykradli zwłoki Jezusa. Później dokeci, przedstawiciele pewnych prądów korynckich (I w.) oraz gnostycy (II w.) wysunęli tezę, że Chrystus wcale nie przeszedł przez Krzyż, grób i nie zmartwychwstał, lecz - posiadając ciało pozorne - wstąpił ze stanu eonu ziemskiego do stanu uwielbienia. W czasach nowożytnych i współczesnych takich zarzutów pojawiło się znacznie więcej. Wyróżniają się wśród nich zarzuty: oszustwa, letargu, wizji subiektywnych i krytyczno-literackie (ewolucji).


(…)

… o wychodzeniu Jezusa z grobu! także odkrycie pustego grobu przez kobiety dowodzi prawdziwości narracji - tak rzeczywiście było i dlatego w narracji wydarzeń, pod presją faktów (choć niezbyt „wygodnych”), relacjonuje się o ich świadectwie, a pomija się je w oficjalnym wyznaniu, gdzie jako gwaranci wydarzenia występują Piotr i Dwunastu (to wyjaśnia niezasadność podejrzenia o legitymizację władzy Piotra…
… jest egzystencjalistą. Egzystencjalizm ten odbija się w tezie, że pod szatą językową zdania: "Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych" kryje się sens: „Bóg nas wskrzesił do nowego życia”. Założenie to jest bezpodstawne - pierwsi głosiciele chrześcijańscy wyraźnie rozróżniają Zmartwychwstanie Jezusa od jego efektów: wiary, życia „w Chrystusie”, otwarcia drogi do zmartwychwstania powszechnego. Zmartwychwstanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz