Katecheza

Katecheza o chrzcie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Katecheza 19 (Mistagogiczna 1) Chrzest „Najpierw weszliście do przedsionka kaplicy i słuchaliście...

Chrystocentryzm współczesnej katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Chrystocentryzm współczesnej katechezy (w odniesieniu do istoty, treści i metody katechezy...

Ewangelizacja jako funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Ewangelizacja jako funkcja katechezy (PDK 20; 54-57) Katecheza włącza się w Nową Ewangelizację...

Wychowawcza funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Wychowawcza funkcja katechezy (PDK 37-42). Wychowanie katechetyczne od innych wychowań różni...

Wiara dojrzała jako cel katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Wiara dojrzała jako cel katechezy DOK - Celem katechezy jest doprowadzenie do dojrzałości...

Eklezjalny charakter wiary

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

. W katechezie jest obecna wiara tych wszystkich, którzy pozwalają Duchowi Świętemu się prowadzić. Wiara domaga...