Ewangelizacja jako funkcja katechezy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelizacja jako funkcja katechezy - strona 1 Ewangelizacja jako funkcja katechezy - strona 2

Fragment notatki:


Ewangelizacja jako funkcja katechezy (PDK 20; 54-57) Katecheza włącza się w Nową Ewangelizację i jest skierowana do tych grup osób. W związku z nową ewangelizacja często mówi się o katechezie ewangelizacyjnej Wzorem dla tej katechezy może być katechumenat. Elementy, które są szczególnie inspirujące dla katechezy to: ciągłe docenianie sakramentów wtajemniczenia, nawiązywanie do ich rzeczywistości (to co niosą ze sobą)
cały Kościół był odpowiedzialny za katechumenat - dziś cały Kościół powinien być odpowiedzialny za ewangelizację
w centrum ewangelii, jak i w centrum katechumenatu musi stać prawda o misterium paschalnym Jezusa
Katechumenat był miejscem pierwotnej katechizacji. Kościół przyjmował ich, wraz z ich więzami kulturowymi, wnosił w kulturę prawdę ewangelii, jednocześnie sam się ubogacał nowymi wartościami jakie posiada dana kultura. Katechizacja musi odnosić się do kultury, wiązać się z nią.
Katecheza a Bibha (moralizm, historycyzm, psychologizm - próba oceny) Element biblijny Treść biblijna musi przenikać całość tekstu
Bardzo często w dawnych czasach Pismo Święte pełniło funkcję służebną, nie występowało w katechezie - wiąże się to z reformacją
Dziś mówi się, że Pismo Święte jest źródłem katechezy
W okresie potrydenckim chętniej akcentowano rolę Tradycji, dogmatów (sola scriptura - hasło przeciwne elementowi biblijnemu), elementu doktrynalnego. To wpływało na formę katechizmów i organizację katechezy
Oświecenie i okres apologetyczny pogłębia tendencje odchodzenia od Pśw.. bardziej akcentowana jest filozofia i teologia W XVII wieku w nauce religii istnieją 2 przedmioty i dwa rodzaje materiałów do nauczania: Nauka katechizmu - przedmiot podstawowy
Historia biblijna - przedmiot drugorzędny
1) katechizmy małe - o charakterze apologetyczno -dogmatycznym
2) biblijki - streszczenia epizodów z Pśw. historycyzm - fragmenty zaczerpnięte z życia Izraela i Jezusa, w przekazywaniu w taki sposób treści Pśw. Pojawiają się niebezpieczeństwa: 1. pomijanie elementów z nauczania moralnego czy mądrościowego, redukcja materiału 2. niewłaściwe interpretowani postaci historycznych (np. Hiob, Jonasz) moralizm - opowiadania budujące o zastosowaniu moralnym przy częstym pomijaniu wydarzeń historycznych psychologizm - nastawienie na przeżycia poszczególnych osób, przeżycia samego Jezusa bez aspektów historii zbawienia
Biblijki charakteryzują się zawężaniem Pisma św. do jednego aspektu. We współczesnej katechetyce stosuje się metodę komplementarnego podejścia do Pisma św. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz