Ewangelia

note /search

Ewangelie synoptyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1428

Wykład 2 (26.02.2008) Ewangelie synoptyczne gr. „synopsomai” (czas przyszły od słowa „synorao...

Ewangelie symptotyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337

Hipoteza Ewangelii pierwotnej (Urevangeliumshypothese) Wysunął ją G.E. Lessing. Pokrewieństwo...

Ewangelia świętego Mateusza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

Wykład 6 (1.04.2008) Ewangelia według świętego Mateusza 1) Autor Od II wieku Ojcowie Kościoła...