Ewangelia - strona 2

Życie Jezusa według Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Wykład 7 (8.04.2008) Po genealogii następuje 5 scen zawartych w Ewangelii Dzieciństwa...

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

. Herod Antypas - w ewangeliach zwany jest po prostu HERODEM. Był potocznie nazywany królem, choć...

Jezus jako posłany przez Boga

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

. Został posłany, aby ubogim głościć Ewangelię. Gr. euangelidzomai - głosić ewangelię (dobrą nowinę) Łukasz używa...

Ewangelia świętego Mateusza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

, wezwać hbr. qáhál -zgromadzenie, zwołanie Boże (liturgiczne). Słowo ekklesia występuje tylko w Ewangelii...

Jezus w Ewangelii św. Łukasza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

wybawienie, tylko On odpuszcza grzechy. Zbawienie jest wybawieniem od grzechu. Jezus w Ewangelii wg św...

Syn Boży - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

. Kiedy Marek pisze swoją ewangelię, panuje boski Neron. Izrael 2 Sm 7,12nn (w. 14, „Ja będę mu Ojcem...