Katechetyka fundamentalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katechetyka fundamentalna - wykład - strona 1

Fragment notatki:


Katechetyka fundamentalna. Etymologia terminu katecheza. Katechetyka - naukowa refleksja nad katechezą;
Katecheza - od greckiego katechein JPII: wołać z góry, wywoływać echo; katecheo=kata (z góry) +echeo (brzmieć, wypowiadać) ; później: pouczać, niejednostronnie, ale rozumowo pytanie i odpowiedź- rozmowa
Definicja katechezy wg adhortacji Catechesi tradendae (CT 18). Nie da się zwięźle sprecyzować def katechezy.
Wg Catechesi tradendae : A) Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych,
B) a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, C) dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego.
Ważne : Określenia: na ogół, przede wszystkim (bo np. w izbie dziecka systematycznie się nie da)
Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli (przede wszystkim powinni być dorośli); wierzących niewierzący nie są poddani katechezie; katecheza dotyczy wierzących; przeciwnie to nauka; Funkcje: wychowanie w wierze, nauczanie, wprowadzenie w pełnie życia chrześcijańskiego; Zasadniczo to integralne, całościowe przekazywanie wiary Katechetyka a nauki humanistyczne. Koncepcje katechezy :
metodyka - teoretyczne opracowanie praktycznych metod katechizacji(technologie nauczania);
dydaktyczna - nauczania religii(ale jedna metoda wszystkiego nie załatwi);
pedagogika religijna - kształtowanie religijno-moralnego charakteru człowieka(przekroczenie 1 i 2 koncepcji); mówi się o wychowaniu, ale ogranicza do nauczania katechezy w szkole;
dyscyplina teologiczna - stawia pytanie po co wychowywać?
Trzeba pamiętać o związku katechezy z socjologią i psychologią(Religii i wychowania);
Naukowy status katechetyki: Wnioskowanie katechezy ma 3 przesłanki:
Normatywne przesłanki teologiczne - nakaz głoszenia Ewangelii i przekazywanie prawdy; działanie godziwe, szanujące wolność dziecka Bożego, adresata katechezy;
Teologiczne przesłanki dotyczące istoty Słowa Bożego i Kościoła - pochodzące z dogmatów i pewników teologicznych.
Przesłanki z dziedziny nauk humanistycznych;
Trzy pierwsze koncepcje krytyczne, bo sprowadzają katechezę do metodologii, dydaktyki, zawężają do jednego spojrzenia, redukcja;
Metody praktyczne się z czasem zmieniają;
Geneza i główne idee adhortacji Catechesi tradendae. 1979 ; Geneza dokumentu: wymiar instytucjonalno-merytoryczny; 1974 - synod biskupów na temat ewangelizacji, adhortacja; 1975 - następny synod poświęcony katechezie i ewangelizacji, Adhortacja Evangeli Nuncjanti- ale temat nie wyczerpany ;

(…)

… - oznacz wyłącznie książkę;
2 rodzaje katechizmu: katechizm wielki - kompendium nauki chrześcijańskiej;
katechizm mały - podręcznik katechetyczny;
katechizmy Lutra miały duże znaczenie dla rozpowszechnienia protestantyzmu;
Katechizm Rzymski (Sobór Trydencki); kardynał Hozjusz (współautor);
Katechizm świętego Piotra Konizjusza (Niemcy);
Katechizm świętego Roberta Bellarmina; Przemiany w mentalności, nowe spojrzenie na katechizm, sprawiły, że trzy powyższe katechizmy stały się przebrzmiałe Sobór Watykański II ukazał moc i piękno nauki wiary;
1977 upadł projekt wspólnego katechizmu dla całego Kościoła; ponownie 1985(nadzwyczajny synod biskupów) - postulat o katechizm wielki, żeby nauczający mieli właściwy fundament po soborze pod przewodnictwem Razingera zespół powołany (Komisja Kardynalska) przez papieża…
… egzystencjalny w katechezie
Element egzystencjalny Zwrot antropologiczny w katechezie pod wpływem takiego zwrotu w teologii, potwierdzony na Soborze Watykańskim II przez K. Rahnera.
Element egzystencjalny budzi motyw wiary a zwłaszcza pokazuje, że orędzie jest konkretnie skierowane do człowieka.
Żeby treści religijne były treściami interesującymi potrzebne jest ukazanie, że wiara odpowiada na ich problemy…
… wiary - analiza Symbol Apostolski (Credo Nicejsko - Konstantynopolitańskie)
II
Ekonomia sakramentalna - Celebracja misterium chrześcijańskiego (ekonomia sakramentalna
Sakramenty
III
Powołanie człowieka - Życie moralne jako życie w Jezusie Chrystusie (dział związany z chrześcijańskim powołaniem człowieka)
Analiza Dekalogu - Analiza powinności życia moralnego o człowieku, która jest uporządkowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz