Niebezpieczeństwa zagrażające funki wychowania w katechezie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niebezpieczeństwa zagrażające funki wychowania w katechezie - strona 1 Niebezpieczeństwa zagrażające funki wychowania w katechezie - strona 2

Fragment notatki:


18. Niebezpieczeństwa zagrażające funkcji wychowania w katechezie 3 niebezpieczeństwa dla przekazu wychowania religijnego wg. Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji: rozchwianiem wychowania moralnego przez:
upadkiem autorytetów
promowanie mentalności konsumpcyjnej
relatywizacja wartości
Redukcja wychowania do wykształcenia (np. szkoła ma tworzyć istotne aspiracje duchowe a nie kierować uczniów na zdobywanie np. jak najlepszej pracy nieważne jakim kosztem, odrzucone jest wychowanie religijne, kultura).
rezygnacja z nauczania katechetycznego na rzecz wychowania religijnego. Niekiedy żądano by lekcja religii była rozszerzoną godziną wychowawczą, ale katechizm to nie tylko wychowanie - potrzebna jest też solidna wiedza religijna i zachowania religijne, które oderwanie od prawdy o Bogu tracą sens. Katecheza jako nauczanie (PDK 43-50). Funkcja nauczania Głównym celem nauczania katechetycznego jest kształtowanie wiary. Nauczanie katechetyczne ma prowadzić do nabywania przez katechizowanych umiejętności posługiwania się narzędziami, jakie uczeń otrzymuje w trakcie procesu nauczania (np. wpojenie uczniowi zasad posługiwania się Pismem św.)
Wiedza religijna powinna zachować w odniesieniu do wiary charakter służebny ze względu na powagę prawdy o zbawieniu
Postawa umiłowania prawdy ma oznaczać chęć jej zrozumienia
Charakter pastoralny nie może prowadzić do zaniedbania doktryny. Owo zaniedbanie to umniejszenie prawdy ("Fides et ratio" - Jan Paweł II )
Nauczanie katechetyczne naucza wiary jako wiary rozumnej
Wiele problemów zwłaszcza związanych z rozbieżnością między wiarą a moralnością ma swoje źródło w braku wykształcenia religijnego
Należy w nauczaniu podkreślić związek prawdy z moralnością, prawdy z wolnością
Formacja doktrynalna potrzebna jest nie tylko po to by pogłębić wiarę chrześcijanina ale też ze względu na wymóg uzasadnienia nadziei chrześcijańskiej wobec świata (wiąże się to z apostolstwem świeckich)
W nauczaniu katechetycznym nie można zapomnieć o odpowiedzi na pytania egzystencjalne człowieka o wymiarze mądrościowym wykształcenia
MOJE: - Ma podobne cele jak wychowanie
- główny cel - kształtowanie wiary, ma prowadzić do nabycia umiejętności i samodzielności w posługiwaniu się narzędziami jakie uczeń otrzymuje w trakcie procesu nauczania (np. korzystanie z PŚ)
-niekiedy podawało się wzorzec, że najważniejsze jest wychowanie religijne, ale te dwa aspekty są różne
- ważne jest kształtowanie wiary rozumnej, ale nie racjonalizmu
-Źródłem braku dobrego wychowania jest brak wykształcenia religijnego

(…)

… katechezy jest nauczanie języka religijnego. Ma być on egzystencjalny ale odrębny od języka potocznego
równocześnie nie może być to język zbyt filozoficzny
- wzorcowym językiem jest język Biblii
Inicjacyjna funkcja katechezy (PDK 51- 53).
Funkcja wtajemniczenia / inicjacji
Trzeba tą funkcję powiązać z sakramentami inicjacji chrześcijańskiej (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia). Istotne jest pogłębienie…
… szerszym
głoszenie Chrystusa dokonywane zarówno świadectwem życia jak i słowem, większość działalności Kościoła, słowo + sakrament, głoszenie i podejmowanie czynów miłości
W sensie węższym
pierwsze głoszenie ewangelii - tym którzy jej nie znali, charakter misyjny.
Nowa Ewangelizacja
Adresaci: dotyczy ludzi ochrzczonych
środowiska, w których szerzy się zobojętnienie religijne i ateizm praktyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz