Teologia fundamentalna

note /search

O. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia

 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Przedmiot: Teologia dogmatyczna: mariologia i pneumatologia Wykładowca: o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI Miejsce i czas: WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Poznań), rok akademicki 2015/2016, semestr zimowy Notatki przygotowane zostały przez dwóch kleryków ww. seminar...

Katechetyka fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463

Katechetyka fundamentalna. Etymologia terminu katecheza. Katechetyka - naukowa refleksja nad katechezą; Katecheza - od greckiego katechein  JPII: wołać z góry, wywoływać echo; katecheo=k...

Geneza i główne idee adhortacji "Catechesi tradendae" 1979

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

Geneza i główne idee adhortacji Catechesi tradendae. 1979; Geneza dokumentu:  wymiar instytucjonalno-merytoryczny; 1974 - synod biskupów na temat ewangelizacji, adhortacja; 1975 - następny synod poświęcony katechezie i ewangelizacji, Adhortacja Evangeli Nuncjanti- ale temat nie wyczerpany ;  19...

Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego. Dział ogólny(wprowadzenie) Dział szczegółowy(szczegóły) I Czym jest wiara? Analiza aktu wiary w wymiarze wspólnotowym i indywidualnym Symbol wiary - analiza Symbol Apostolski (Credo Nicejsko - Konstantynopolitańskie) II Ekonomia sakramentalna - Ce...

Struktura Polskiego Dyrektorium ogólnego o katechizacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

Struktura Polskiego Dyrektorium ogólnego o katechizacji. Wprowadzenie i 5 części : Wprowadzenie: Jaki jest stan katechezy w różnych częściach świata; 1 część: Katecheza w myśli ewangeliz...

Chrystocentryzm współczesnej katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Chrystocentryzm współczesnej katechezy (w odniesieniu do istoty, treści i metody katechezy) Chrystocentryzm współczesnej katechezy polega na: Istota katechezy: Catechesi tradendae nr 5 Chrystocentryzm dotyczy istoty katechezy Wszystkie podstawowe dokumenty katechetyczne za główny cel uznają

Wiara dojrzała jako cel katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Wiara dojrzała jako cel katechezy DOK - Celem katechezy jest doprowadzenie do dojrzałości, nawrócenia początkowego aż do uczynienia z niego żywego, czynnego wyznania wiary. Zatem celem katechezy staje się bezpośrednia pomoc w żywym, czynnym wyznawaniu wiary. Wiara chrześcijańska może być rozważa...

Eklezjalny charakter wiary

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Eklezjalny charakter wiary Wiara ma charakter eklezjalny . Wyznanie wiary jest pełne tylko wtedy, gdy zawiera odniesienia do Kościoła - Wspólnoty. Wiara domaga się konkretnej wspólnoty, w której by się realizowała. Wiara potrzebuje symbolu (symbol w starożytnej Grecji - przełamana moneta - świadc...

Wychowawcza funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Wychowawcza funkcja katechezy (PDK 37-42). Wychowanie katechetyczne od innych wychowań różni się realizacją celów ściśle religijnych. Wychowanie religijne wiąże się z przekazem wiary. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji: „dawne wychowanie religijne zakładało istnienie wspólnoty wiary (...) dziś na...

Niebezpieczeństwa zagrażające funki wychowania w katechezie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

18. Niebezpieczeństwa zagrażające funkcji wychowania w katechezie 3 niebezpieczeństwa dla przekazu wychowania religijnego wg. Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji: rozchwianiem wychowania moralnego przez: upadkiem autorytetów promowanie men...